Společnost cargo-partner prokázala své logistické schopnosti v rámci 2. série cestovatelské show Vandráci Vagamundos, pro kterou zabezpečila přepravu motorek a vybavení z České republiky do srdce Papuy Nové Guinei a zpět. Stala se tak jedním z partnerů nové řady úspěšného televizního projektu.

Tato výzva byla součástí spolupráce s cestovatelskou show Vandráci, jejímiž protagonisty jsou herci Pavel Liška, Jan Révai a kameraman a režisér Hynek Bernard. Tým se tentokrát vydal na dobrodružnou motorkářskou expedici, jejíž příběh bude zachycen ve filmu, televizním seriálu, knižním vydání a na řadě besed a osobních setkání.

„Cargo-partner se stal jedinou spediční firmou, která se odhodlala tento nelehký úkol zvládnout, ostatní oslovené firmy odmítly projekt kvůli jeho náročnosti a specifičnosti,“ uvedla Alexandra Wolfová, produkční projektu Vandráci. Komunikace a plánování této specifické přepravy začalo na počátku roku 2023. Po doladění mnoha konkrétních detailů přepravy v červnu zajistila společnost cargo-partner převoz zabalených motorek a naložení zásilky do FCL kontejneru ve svém iLogistics centru Praha, odkud kontejner směřoval do přístavu Bremerhaven a dál přes Malajsii do Madangu v Papuy Nové Guinei.

Související

Celá zásilka se skládala ze tří motorek balených v dřevěných bednách o celkové hmotnosti zhruba 1100 kilogramů a jedné palety s osobními věcmi vážícími 100 kilogramů, kde byly například náhradní díly, nářadí, kufry na motorky a další drobnosti. Poté, co cargo-partner odborně vyřídil všechny celní záležitosti pro tento speciální náklad, byly motorky předány do rukou dobrodruhů. Zpáteční cesta byla zajištěna v září, kdy byly motorky opět bezpečně zabalené, vyclené a dopravené zpět do České republiky, kde zůstávají uskladněné v iLogistics centru Praha až do konce ledna 2024.

Cargo-partner svým profesionálním přístupem a detailním plánováním potvrdil své motto „bereme to osobně“ a dokázal, že i přepravy do nejodlehlejších koutů planety dokáže úspěšně zrealizovat. Přeprava zahrnovala komplexní logistické operace včetně překládek v Malajsii a návratu přes Bremerhaven zpět do České republiky. „Největší výzvou bylo zajištění hladkého chodu přepravy, jako je dokumentace a volba vhodného rejdaře. Následně pak zajištění souvisejících služeb v destinaci, jako je komunikace s agenty a celní odbavení,“ uvedl Jiří Jelínek, jednatel cargo-partner v České republice.

Související