Společnost Element Logic si udržela certifikaci Great Place to Work v sedmi státech světa a nově ji získala v České republice. První a největší partner systému AutoStore zaznamenal v průběhu let výrazný růst a v současné době působí po celém světě s více než 900 zaměstnanci. V České republice pro ni pracuje 13 lidí.

Technologická a intralogistická společnost Element Logic potvrdila kvalitu své firemní kultury a přístupu k zaměstnancům a znovu obhájila certifikaci Great Place to Work v Norsku, Švédsku, Dánsku, Německu, Spojeném království, USA a Kolumbii. Nově ji získala také pro Českou republiku. Tento úspěch prokazuje odhodlání firmy podporovat a tvořit příznivé pracovní prostředí pro zaměstnance.

„Jsem nesmírně hrdý na naše letošní výsledky, zejména s ohledem na náročné globální podmínky. Společnost Element Logic je bezpečným pracovištěm, kde se potkávají lidé, které práce naplňuje, což potvrzuje i získání certifikátu Great Place to Work v několika zemích,“ říká Dag-Adler Blakseth, generální ředitel skupiny Element Logic.

Související

V české pobočce Element Logic pracuje celkem 13 zaměstnanců a jen za minulý rok tam přibyli čtyři noví lidé. „Ačkoli jsou výsledky určitě důvodem k oslavě, důležité jsou pro nás především poznatky od našich zaměstnanců, které z průzkumu vzešly. Těch využijeme k dalšímu zlepšování a nadále se budeme věnovat rozvoji pracoviště i firemní kultury. Podstatou tohoto průzkumu je shromáždit cennou zpětnou vazbu od zaměstnanců a využít ji jako odrazový můstek pro každoroční progres a rozvoj," uvádí Jindřich Kadeřávek, CEO společnosti Element Logic Česká republika.

Pozitivní firemní kultura

Certifikace Great Place to Work je celosvětový průzkum měřící spokojenost zaměstnanců. Hodnotí se pět jednotlivých oblastí: důvěryhodnost, respekt, spravedlnost, hrdost a komunita. Aby se pracoviště mohlo průzkumu zúčastnit, musí mít minimálně 10 zaměstnanců a k získání certifikátu je třeba, aby index důvěry dosáhl 70 procent.

„Získání certifikace Great Place to Work pro český Element Logic nám potvrdilo, že pracujeme v příjemném pracovním prostředí a máme fajn firemní kulturu. Prostředí, ve kterém pracujeme a trávíme tolik času je stěžejní pro to, aby byly projekty úspěšné, což se nám daří a věřím, že tomu bude tak i nadále,“ říká Josef Brázda, project manager společnosti Element Logic Česká republika.

Globální skupina Element Logic v současné době působí po celém světě s více než 900 zaměstnanci. „V uplynulých letech jsme zaznamenali výrazný růst. To s sebou často přináší řadu výzev, včetně mírně obtížnějšího udržování konzistentní kultury v rostoucí společnosti, a to v každé zemi. S ohledem na tuto skutečnost jsem nesmírně hrdý na každého člena týmu, a to nejen za zápal a oddanost své práci, ale také za neocenitelný přínos při budování skupiny Element Logic jako skvělého místa pro práci. Toho se budeme držet také v dalších letech a bude to opět klíčovým bodem v naší snaze o dosažení nejen vysokých obchodních cílů, ale také spokojenosti našich zaměstnanců,“ dodává Dag-Adler Blakseth.

Související