Mezinárodní logistický provider Dachser, organizace na ochranu klimatu myclimate a organizace na ochranu dětských práv terre des hommes se dohodly na dlouhodobé spolupráci. Dachser a neziskové organizace po celém světě společně zahájí nové projekty v oblasti ochrany klimatu a rozšíří stávající aktivity.

Spolupráce mezi společností Dachser, myclimate a terre des hommes, uzavřená na šest let, se zaměřuje na dvě vzájemně se doplňující oblasti: projekty na ochranu klimatu s myclimate, které jsou certifikované podle uznávaných standardů v Jižní Americe, Africe, Asii a Evropě, a projekty s terre des hommes cílené na podporu dětí a mladých lidí po celém světě, které se navíc zaměří na opatření v oblasti ochrany klimatu.

Terre des hommes a její lokální partnerské organizace mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi a mladými lidmi, kteří bojují za své právo na zdravé životní prostředí. Myclimate po celém světě organizuje projekty, které podporují měřitelnou ochranu klimatu a udržitelný rozvoj. Pro dohled nad výběrem projektů a programový management byl ustanoven řídicí výbor, jehož členy jsou zástupci společnosti Dachser, myclimate a terre des hommes.

Související

„Naším upřímným záměrem je smysluplně přispívat k aktivitám na ochranu životního prostředí a klimatu,“ říká Bernhard Simon, předseda dozorčí rady skupiny Dachser a člen řídicího výboru pro spolupráci na klimatických projektech. „Jako logistická společnost se zaměřujeme na aktivní snižování emisí prostřednictvím efektivity procesů a energetické efektivity a také v našem výzkumu a vývoji. Zavázali jsme se také realizovat změny nad rámec našich obchodních aktivit. Smlouva s myclimate a terre des hommes nám nyní dává pro tyto aktivity udržitelný rámec.“

Zapojení dlouholetého partnera terre des hommes je obzvláště důležitou součástí spolupráce a odlišuje ji od ostatních iniciativ na ochranu klimatu. „Lidé v rozvíjejících se a rozvojových zemích jsou velmi zasaženi klimatickými změnami. Chceme se zapojit lokálně s cílem zachovat a zlepšit životní podmínky dětí a mladých lidí,“ upřesňuje Bernhard Simon.

Stefan Hohm, chief development officer skupiny Dachser k tomu dodává: „Nebudeme pouze finančně přispívat, budeme také projekty aktivně utvářet. Nejde nám o uhlíkové kredity. Neplánujeme využívat pozitivní dopady na klima, které mají tyto projekty přinášet, pro účely kompenzace nebo reklamních sloganů jako ,klimaticky neutrální‘, ani je nechceme přenášet na třetí strany. Naším cílem je podporovat opatření na ochranu klimatu cílenými, dlouhodobými aktivitami. V myclimate jsme našli velmi zkušeného partnera a těšíme se na společné uvedení našich vysokých standardů do života.“

Společná projektová práce

Spolupráce už probíhá na projektech v Jižní Americe, Africe, Asii a Evropě. Umožní rozšířit osvědčené koncepty myclimate a přenést je do dalších regionů. V plánu jsou také zcela nové projekty. Dachser bude projekty financovat a bude se významně podílet na jejich výběru a rozvoji. Jak myclimate, tak terre des hommes budou zodpovědné za rozvoj portfolia projektů a průběžné řízení programů ve spolupráci s lokálními partnery. Všechny projekty musí mít udržitelný a dlouhodobý charakter, musí jasně přispívat k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN a musí obsahovat měřitelné ukazatele, které budou certifikovatelné podle uznávaných standardů.

Stefan Baumeister, managing director myclimate Německo, vysvětluje: „Tato dohoda pro nás představuje něco výjimečného. Dlouhodobá spolupráce, jakou nyní zahajujeme se společností Dachser, je klíčem pro realizaci efektivních projektů, které slouží k ochraně klimatu a zároveň podporují sociální rozvoj. Tato spolupráce s výjimečně širokým záběrem umožní mnohem více opatření na ochranu klimatu, která jsou na celém světě naléhavě zapotřebí.“

Spolupráce se bude soustředit na kategorii komunitních projektů, které zahrnují přístup k čistým místním zdrojům energie a energie na vaření, lepší přístup k pitné vodě, zlepšení v oblasti zemědělství a potravinové bezpečnosti, jakož i nakládání s odpady a e-mobilitu. Zohlední také technologické úsilí pro snížení emisí oxidu uhličitého.

Opatření na ochranu klimatu

Lokální podpora, zejména dětí a mladých lidí, je také jádrem spolupráce společnosti Dachser s terre des hommes. Nyní bude myclimate poskytovat této mezinárodní organizaci pro dětská práva poradenství a podporu zejména v oblasti kvality a certifikace.

Joshua Hofert, člen výkonné rady a mluvčí terre des hommes, k tomu uvádí: „Klimatická krize má zásadní dopad na životy chudých a znevýhodněných dětí v mnoha regionech světa. Každý rok umírá přibližně 1,7 milionu dětí mladších pěti let na nemoci způsobené špatnými životními podmínkami. Každé dítě má právo žít ve zdravém životním prostředí. Naše nová spolupráce se společností Dachser a myclimate má pomoci k tomu, aby se toto právo dětí stalo realitou.“ Společnost Dachser spolupracuje s organizací terre des hommes od roku 2005 s cílem pomáhat lidem ke svépomoci a uplatňovat po celém světě dětská práva. Cílem různorodých projektů v jižní Asii, jižní Africe, Latinské Americe a na Ukrajině je zlepšit životy dětí a mladých lidí dnes i v budoucnu.

Související