Do Číny se smí dovážet jen takové dřevo (i části dřevěných obalů), které je speciální technologií zbaveno škůdců, např. červotoče. Na kontejnerových terminálech v přístavech, kde připadá v úvahu doprava do Číny, tak vzniká nová logistická služba. Příslušné dřevo a dřevěné části dodávek se před exportem do Číny ošetřuje v uzavřených kontejnerech, do nichž se vpustí plynný metylbromid. Logistické firmy, které získaly oprávnění provádět toto ošetření dřeva, získávají s ním i právo opatřovat ošetřené objekty předepsanými značkami. Blíže - eurogate.de. (bou)

Související