Zatímco Německo a Velká Británie zůstanou v blízké budoucnosti předními trhy v prodeji zboží koncovým uživatelům přes internet (tzv. e-tailing), trhy ve východní Evropě – v čele s Polskem – porostou nejrychleji. Rychle rostoucí on-line prodeje, rozsáhlý spotřebitelský trh, přístup k relativně levné pracovní síle a rozvinutý logistický trh dělá z Polska výjimečně atraktivní destinaci pro mezinárodní internetové prodejce (tzv. e-tailery).

Se změnami na spotřebitelském trhu souvisí zvyšující se poptávka po komplexních distribučních systémech. Internetový obchod je založen na modelu B2C, tedy přímého vztahu mezi obchodníkem a koncovým zákazníkem, přičemž z dodavatelského řetězce je vynechán nejméně jeden, ne-li více zprostředkovatelů. Počet zákazníků, se kterými e-taileři/nájemci skladů přímo obchodují, se tak zvyšuje na tisíce.

Mezi další faktory, kterými internetové obchodování mění trh průmyslových nemovitostí, patří spolupráce s mnoha dodavateli, požadavky na skladování a distribuci velkého množství drobných výrobků s krátkými dodacími lhůtami a velký význam zpětné logistiky.

Rozšíření tohoto obchodního modelu vedlo k rozvoji specializovaných center pro realizaci zakázek elektronického obchodu (tzv. e-fulfilment center), v nichž je zastoupen celý dodavatelský řetězec od získání výrobků od dodavatelů přes skladování, třídění, balení a předání zboží dopravcům až po řízení reklamací a vracení zboží.

Zpráva společnosti Colliers se rovněž zabývá měnícími se požadavky tradičních maloobchodníků, kteří zároveň poskytují prodej přes internet. Mnoho z nich nyní nabízí více způsobů doručení, a to od doručení domů po vyzvednutí na prodejně, což ovlivňuje jejich požadavky na sklady a distribuci.

„Logistická zařízení byla historicky stavěna pro trhy založené na modelu B2B, tedy na vztahu mezi obchodníkem a obchodníkem. Nicméně e-taileři nyní zasílají zboží přímo k zákazníkům, což mění požadavky na tato zařízení,“ říká Karel Stránský, ředitel Corporate Solutions Colliers International pro region EMEA. „Zatímco u většiny velkých hráčů na trhu, jako je Amazon, se očekává, že i nadále budou působit ve vlastních fulfilment centrech, na trhu je velký počet společností, které by zvažovaly outsourcování svého dodavatelského řetězce třetí straně, tedy poskytovatelům logistických služeb. Mnoho 3PL společností ale stále nenabízí celou škálu služeb vyžadovaných internetovými prodejci, což je vzhledem k rychlému růstu e-commerce překvapivé. V příštích letech budeme u internetových prodejců i u obchodníků využívajících více distribučních kanálů svědky toho, jak přehodnocují své strategie pro skladování a doručování zboží. To povede k neustále se měnícím a vyvíjejícím požadavkům na sklady a distribuci. Developeři a 3PL společnosti, kteří budou schopni se rychle přizpůsobit a rozvíjet svou nabídku, budou velmi žádaní,“ uvádl Karel Stránský.

Související