Veřejná zakázka s názvem Modernizace trati Rokycany–Plzeň, jejíž předpokládaná hodnota byla okolo 7,5 mld. korun bez DPH, byla uveřejněna loni v únoru. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem šest uchazečů. Vzhledem k tomu, že mohli předložit více variant, hodnotící komise vybírala celkem z devíti nabídek. Z 97 % rozhodovala nabídková cena, zbývající 3 % tvořilo prodloužení záruky za jakost díla.

V tendru zvítězila nabídka Sdružení MTS+SBT-MTÚ Rokycany–Plzeň, ve kterém je vedoucím účastníkem Metrostav a dalším členem Subterra, za asi 3, 97 mld. korun.

„Zmíněná veřejná zakázka je první, ve které mohl každý uchazeč předložit více variant řešení. To souvisí s výstavbou více než 4km tunelu pod vrchem Chlum, který bude po svém dokončení nejdelším železničním tunelem v České republice,“ připomněl generální ředitel SŽDC Jiří Kolář. Stavět by se mohlo začít v červnu.

Stavět se zatím nezačne

Podle webu iDnes.cz se ale zatím stavba nezačne. Skanska může totiž proti rozhodnutí podat rozklad. „Musíme rozhodnutí prostudovat a podle toho zvážíme další postup,“ uvedla mluvčí firmy Lucie Nováková.

Skanska skončila v soutěži druhá za Metrostavem, který nižší ceny dosáhl díky jiné technologii stavby tunelu. Zatímco Metrostav nabídl metodu s razicím štítem, Skanska podle projektu chtěla tunel vrtat a odstřelovat. Její nabídka byla 4,75 mld. korun.

Podle Skansky zvolil Metrostav takový způsob hloubení tunelu, který neodpovídá zadávací dokumentaci. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ale s tímto argumentem nesouhlasí. „Od samého počátku zadávací řízení připouštělo variantní řešení,“ řekl loni v říjnu deníku E15 náměstek ředitele SŽDC Petr Šlegr.

Zakázka desetiletí

SŽDC stavbu označuje jako zakázku desetiletí. Trať navazuje na úsek ze Zbirohu do Rokycan, který má být dokončen letos v říjnu a je součástí III. tranzitního koridoru mezi Prahou a Chebem. Kromě těchto úseků zbývá k plnému dokončení trati ještě modernizovat úsek z Prahy do Černošic a dokončit průjezd Plzní, na němž se pracuje od března.

Délka výstavby se plánuje na tři roky a uskuteční se s využitím prostředků z Operačního programu Doprava pro období 2007–2013, ze kterého lze financovat stavební práce prováděné do konce roku 2015. Do tohoto termínu by se mohlo prostavět 3,5 mld. korun. Zbývajících přibližně 473 mil. korun pak připadne na rok 2016, uvedlo SŽDC. „Věřím, že tento projekt významně zrychlí dosud nekonkurenceschopné železniční spojení mezi Prahou a Plzní a zlepší také bilanci čerpání evropských prostředků,“ doplnil Jiří Kolář.

Související