Standardy MSS jsou platné pro všechny terminály, kde se sváží a distribuuje zboží, a jejich splněním společnost zákazníkům garantuje nejen fyzickou bezpečnost a bezpečné zacházení se zbožím, ale i plynulost a efektivitu interních procesů.

„Všichni naši zákazníci se mohou spolehnout, že s jejich zbožím zacházíme s velkou opatrností a pečlivostí a chráníme jej pomocí moderních a inovativních technologií. Neustále se snažíme vylepšovat bezpečnostní podmínky a za tím účelem zavádíme nové nástroje i postupy,“ uvádí Tomáš Holomoucký, ředitel DB Schenker v České republice.

Obdobné bezpečnostní standardy jsou dodržovány ve všech pobočkách DB Schenker po celém světě a bezpečnost zásilek je tak zajištěná při všech mezinárodních přepravách.

Vzhledem k tomu, že v průměru každé 2,5 minuty dochází na světě k trestným činům zaměřeným na leteckou, námořní nebo pozemní přepravu, patří bezpečnost zboží a zásilek mezi velmi aktuální a diskutované otázky a logistické společnosti neustále pracují na zlepšení a modernizaci svých bezpečnostních systémů.

Související