„Změna v seznamu zvýhodněních zemí vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 978/2012, které vyšlo před rokem a nyní, s počátkem roku 2014 nabývá na účinnosti,“ vysvětluje Lucie Svobodová, Customs Manager společnosti Gefco v České republice.

Evropská unie poskytuje jednostranné celní úlevy široké skupině států, označovaných jako „rozvojové a nejméně rozvinuté země“. Od roku 2014 se jejich seznam podstatně zúží.

„Z rozsáhlého seznamu zvýhodněných zemí bude vyřazeno i několik významných obchodních partnerů České republiky, například Brazílie, Argentina, Rusko či Malajsie. Zboží pocházející z těchto zemí bude preferenčních výhod využívat jen do konce tohoto roku. To znamená, že od 1. 1. 2014 bude při dovozu z vyřazených zemí požadována plná sazba cla podle celního tarifu bez možnosti uplatnění preference,“ upozorňuje Svobodová.

Jak dále zdůrazňuje, mnoho českých společností na změnu v seznamu rozvojových a nejméně rozvinutých zemí zapomnělo, nebo si jí vůbec nevšimlo, a od nového roku by tak v případě dovozu zboží do České republiky, potažmo do dalších zemí EU mohly mít potíže.

Přitom jen z Ruska do České republiky bylo od ledna 2012 do ledna 2013 dovezeno zboží v celkové hodnotě přes 168 mld. korun, z Brazílie za stejné období zboží převyšující 7 mld. korun, z Argentiny téměř 1,7 mld. korun a v případě Malajsie dosahovala hodnota dovezeného zboží do České republiky v uvedeném období téměř 19 mld.

Od 22. 2. 2014 budou z uvedeného seznamu navíc vyřazeny také Írán a Ázerbájdžán a celní výhody se tak nebudou vztahovat ani na něj.

Při dovozu z některých zemí, například z Číny, Indie, Indonésie apod., jsou celní preference omezeny jen na určité druhy zboží. Při plánování dovozu je proto vždy zapotřebí konzultovat platný celní tarif.

Související