Jde zejména o stavbu dvou úseků dálnice D3. Téměř 11 km dlouhý úsek Ševětín – Borek by se měl postavit za 1,7 mld. korun bez DPH. Druhý, více než 8 km dlouhý úsek Bošilec - Ševětín má stát zhruba 2,3 mld. korun bez DPH.

Vláda také schválila 5km pokračování rychlostní silnice R4 u Příbrami, dále pak zkapacitnění komunikace I/37, modernizaci silnice I/44, která propojuje okres Jeseníky s ostatními regiony ČR, stavbu další části znojemského obchvatu na komunikaci I/38, přeložku komunikace I/68 mimo zastavěné území obcí Hnojník a Střítež a poslední veřejnou zakázkou bude přeložka silnice I/34 vedenou obchvaty obcí Ústrašín, Ondřejov a Myslotín.

Předpokládaná hodnota každé z těchto zakázek je vyšší než 300 mil. korun, proto jejich vypsání musela posvětit vláda.

„Nabídková cena bude klíčovým hodnotícím kritériem, představuje 90 % celkového hodnocení. Zbylých 10 % představuje délka záruční doby,“ upřesnil ministr dopravy Antonín Prachař.

Související