Sektor e-commerce v posledních letech rychle roste, stejně tak se rozvíjí i e-shop Parfums.cz. Loni se proto přestěhoval z brněnské čtvrti Slatina do nového distribučního centra ve VGP Parku v Rajhradu jižně od moravské metropole. V novém skladovém komplexu si pronajal 3900 m2 skladových prostor a dalších 800 m2 pro kanceláře a sociální zázemí. Charakter logistických operací i parametry zboží umožnily vytvoření patrových vestaveb, čímž celková užitná plocha značně narostla. Do budoucna se pak počítá s dalšími vestavěnými patry i rozšířením provozu do vedlejší haly o podobných parametrech.

Hlavní nápor začíná e-shopům asi dva měsíce před Vánocemi. V tomto období může internetový obchod udělat až polovinu celkového ročního obratu. To přináší i velké výkyvy v počtu pracovníků a určitá rizika spojená s nedostatkem schopné pracovní síly. Zatímco mimo předvánoční sezonu pracuje na logistických pozicích v distribučním centru Parfums.cz asi 80 lidí, během sezony pak je to kolem 200. E-shop se proto snaží zjednodušit pracovní procesy pro jednotlivé pozice tak, aby se mohli sezonní pracovníci rychle zaškolit.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Budova nového distribučního centra internetového obchodu má na některých místech kvůli zvýšené hmotnosti zařízení zesílenou podlahu. K nadstandardnímu vybavení patří i LED zářiče s pohybovými čidly. Pokud nedetekují v uličkách pohyb, osvětlení se automaticky ztlumí.

Distribuční centrum je ale výjimečné především svým bezpečnostním zařízením. Většina výrobků má vlastně charakter hořlaviny. Zatímco dříve se bral v úvahu objem jednotlivých balení, který je u parfémů nízký, dnes se hledí na celkové množství hořlavin v jednom prostoru, uvedl Miroslav Svitek, ředitel logistiky Parfums.cz.

"Museli jsme proto navrhnout komplikované požárněbezpečnostní řešení objektu včetně systému sprinklerů, únikových cest a nucené ventilace, která způsobuje únik tepla. Proto jsme také pořídili rekuperační jednotky, jež snižují tepelné ztráty. Skladovací prostor musí být navíc oddělený od balírny. V místech, kde procházejí dopravníkové technologie, jsou vodní clony. Sprinklery jsou v každém patře policové galerie. Bezpečnostní opatření byla asi největší položkou celé investice," řekl.

ZAČÁTKY V SUTERÉNU

Firma vznikla v roce 2004 v suterénních prostorách v severní části Brna. V roce 2010 zde začala provádět první nesmělé pokusy o automatizaci provozu. "Začali jsme skladovat zboží podle skladových pozic, začali jsme využívat systém čárových kódů, wi-fi snímače a zbudovali jsme první linku. Pořídili jsme ji za pár korun po krachu jedné firmy. Byl to obyčejný běžící pás, kolem kterého jsme si rozložili stoly," popisuje Miroslav Svitek.

Dalším milníkem ve vývoji firmy byla standardizace všech materiálů, které jsou k zabalení zásilek potřeba, a to pro distribuci do všech zemí, v nichž firma tehdy působila. "Také jsme začali tlačit dopravce, abychom mohli využívat jednotný formát identifikačního štítku. Pomalu jsme vyloučili kurýrní služby nebo dopravce, kteří vyžadovali nestandardní dokumenty. Například slovenská pošta k obyčejnému balíku potřebovala balíkovou průvodku, dobírkovou průvodku a nevím co všechno," doplňuje Miroslav Svitek.

Skladové prostory ale přestaly firmě vyhovovat, například byl problém už jen naložit větší nákladní auto. Proto vedení rozhodlo, že on-line obchod přestěhuje do jiné lokality. Volba padla na čtvrť Slatina, kde si firma pronajala prostory na předem neurčenou dobu od jiného nájemce, který se potřeboval přestěhovat, ale měl ještě uzavřenou nájemní smlouvu.

Záhy však bylo jasné, že e-shop musí hledat lepší a hlavně dlouhodobější řešení. Firma proto nedaleko zakoupila vlastní pozemek, kde chtěla postavit nový sklad. K tomu však nedošlo. Vzhledem k dalšímu překotnému rozvoji a potřebě flexibilnějšího řešení se vedení nakonec rozhodlo, že si pronajme prostory v některém z modernějších logistických parků v Brně a okolí.

TECHNIKA NOVÁ I REPASOVANÁ

Mezitím dále narůstaly objemy prodaného zboží a stále nebylo rozhodnuto, kam se sklad přesune. V té době se firma díky náhodě dostala ke staršímu dopravníkovému zařízení modulárního typu, které se dalo snadno přesouvat, přestavovat a doplňovat. Dopravníků se zbavovala jedna z předních logistických firem za asi 1,2 mil. korun. Kolem 300 tis. korun pak stálo rozebrání a převoz k prozatímnímu uložení. Zařízení muselo projít revitalizací, ale celková suma byla stále podstatně nižší než u nových dopravníkových systémů. Instalovat se začalo až do nové haly v Rajhradu. Dnes tvoří základ vybavení pro přesun balíků skladem.

Současné logistické centrum Parfums.cz je rozděleno na tři části - kanceláře a zázemí, policový sklad a hlavní prostor. Policový sklad je vlastně výškový. Začínal s jedním patrem, v určité výšce se ale hala přepažila novou podlahou a vzniklo další podlaží regálové galerie. V budoucnosti se mají takto vytvořit ještě dvě patra.

Hlavní prostor haly je dnes také dvoupatrový a probíhá v něm příjem zboží, balení, třídicí proces a expedice. Mimo to je zde v prostoru, kde není mezanin, i výškový paletový sklad. Balicí dopravníkové linky, které firma instalovala v nové hale, mají 36 pracovních míst. V současnosti fungují dvě, připravená k uvedení do provozu je další, a až bude distribuční centrum fungovat naplno, bude v něm takových linek osm.

Firma původně koupila zmíněný použitý jednoduchý dopravník a také "botičkový" třídič (sliding shoe sorter). Dopravníky pak prošly přestavbou, takže dnes mají nové stojany a pulzují nad sebou ve třech úrovních - přísun zboží, odvod balíků a odvod prázdných boxů. Ostatní dopravníkové linky jsou nové. "Vznikl určitý modulární koncept, který se dá skládat jako lego, přenášet do jiných prostor při relativně přiměřených nákladech a doplňovat," popisuje Miroslav Svitek. Zakázku, která znamenala sestavit a zprovoznit použité zařízení a propojit jej s novým, realizovala firma Logsys z Břeclavi.

PROSTORY VE VÝSTAVBĚ

"Důvodem relokace byl především růst počtu vyexpedovaných zásilek a tlak na rychlost doručení. Naši zákazníci mohli moderní způsob skladování a distribuce vyzkoušet ještě před Vánocemi. S naším portálem expandujeme i do zahraničí a nové prostory nám umožní rychlejší expedici také na tyto další trhy," konstatuje zakladatel internetového obchodu Michal Zámec.

Výhodou haly v Rajhradě byl fakt, že šlo o prostory ve výstavbě. Developerská společnost tak mohla flexibilně reagovat na specifické požadavky klienta, především v oblasti protipožární bezpečnosti, počtu a typu nakládacích vrat, nosnosti podlahy apod. S vyhledáním vhodných prostor a sjednáním nájemní smlouvy vypomáhala e-shopu realitní poradenská firma DTZ. "Klíčovým aspektem bylo časování projektu a pak splnění technických požadavků nájemce. Areál VGP v Rajhradě splňoval veškeré požadavky ze strany Parfums.cz ohledně kvality prostor, protipožárních opatření, komerčních podmínek a termínu předání. Bylo nutné prostory dokončit včetně instalace mezaninového regálového a dopravníkového systému a předat před zahájením hlavní prodejní sezony, tedy předvánočního období," uvedl Michal Barthell z průmyslového oddělení DTZ. Prvotní investici do vybavení pronajatých prostor, která dosáhla kolem 30 mil. korun, financoval internetový obchod z vlastních zdrojů.

I NA DALŠÍ TRHY

Firma je dnes aktivní na několika trzích střední Evropy. Z hlediska logistiky přitom vsadila na centralizaci. Nový sklad slouží nejen pro český trh, ale i pro všechny ostatní země, v kterých firma působí. Řeší se zde také kompletní zpětná logistika, balení apod.

V každé zemi, kam e-shop doručuje své zboží, spolupracuje s lokálními pobočkami mezinárodních expresních firem, mezi něž patří DHL, DPD, UPS nebo GLS, ale také větší lokální balíkové firmy. Zásilky pro zahraniční trhy si ale v Rajhradu nevyzvedávají tito koneční doručovatelé. E-shop si organizuje pravidelný převoz zásilek mezi svým skladem a regionálními huby zahraničních balíkových firem pomocí dvou dopravců.

"Pro zahraničí se nám nevyplatí sběrná služba a podobné systémy, protože tam dochází ke zdržením. A klíčem našeho byznysu je rychlost, jakou dokážeme zákazníkovi zboží doručit. Většina velkých hráčů má při distribuci do jiné krajiny oproti našemu systému jednodenní zpoždění. Zásilky se nejdřív vezou do českého centrálního depa, roztřídí se a pak se teprve přepraví do depa v zemi určení - tady to zdržení vzniká. To je první věc, která nám nevyhovuje. Vyplatí se nám zásilky převézt do té země přímo od nás," vysvětluje Miroslav Svitek. "Druhý problém je, že ne každý doručovatel má vyřešené mezinárodní dobírky. Podat u nás balík do zahraničí je velmi drahé. Vždy proto máme lokální smlouvu s balíkovou firmou přímo v dané zemi."

Zásilky určené pro český trh si doručovatelské firmy vyzvedávají večer. Pokud si tedy zákazník objedná svůj parfém do zhruba 15. hodiny, doručovatel si jej vyzvedne ještě týž den a převeze do svého depa. Druhý den pak jdou již přímo k zákazníkovi.

Zásilky pro polský, maďarský a slovenský trh mají svůj "deadline" ve 13 hodin, pak se převážejí a ještě večer je dostane do svého depa lokální balíkový doručovatel. Dvakrát týdně se takto dostávají zásilky i na malý slovinský trh. Do Rumunska, Bulharska a na Ukrajinu se do lokálního hubu doručuje také denně, zásilky se ale k zákazníkům vzhledem ke vzdálenosti dostanou od objednání o den později než v ostatních zemích.

OPTIMALIZAČNÍ ALGORITMUS

E-shop má asi 50 dodavatelů, kteří do skladu přivážejí zhruba 15 tis. položek. Občas přibude nějaký nový, převážně ale obchod spolupracuje s již ověřenými dodavateli. Příjem zboží probíhá v mezaninu v hlavní části haly, kam se zboží přesouvá od vrat pomocí vysokozdvižného vozíku. Palety se nejprve rozeberou na jednotlivé položky. Následně se kontroluje, jestli množství a typ výrobků odpovídají objednávce a jestli nejsou krabice poškozené. Ověřuje se také datum exspirace.

Od příchodu do logistického centra je zboží pod dohledem kamer. Pokud dojde k rozporu mezi dodavatelem a e-shopem, je možné doložit skutečný stav zboží při příjmu. To samé se týká dalších procesů a vztahů mezi obchodem a dopravcem nebo konečným zákazníkem.

Jednotlivé kusy zboží se na příjmu skenují. Potom probíhá v systému optimalizační algoritmus, jenž doporučí mimo jiné, které produkty je výhodné uložit spolu do jednoho zaskladňovacího boxu. Zohledňuje se velikost a hmotnost. Tím se vylučuje spojení některých odlišných výrobků, které by se mohly při společné manipulaci poničit.

Jelikož se vychystává systémem FIFO (s určitými odchylkami), dalším aspektem optimalizace skladování je exspirace. V některých případech se proto různé šarže stejného zboží dávají do různých skladových boxů, aby se vychystávač nemusel zdržovat hledáním nejstaršího kusu v jedné krabici.

Algoritmus pracuje také s barevností výrobků. Typicky jsou to třeba rtěnky. Jde o to, že u některých produktů je velice malý vizuální rozdíl mezi baleními jednotlivých podtypů. Aby vychystávač nemusel složitě hledat růžovou rtěnku mezi červenými, zaskladní se jednotlivé barvy do různých boxů.

Ve skladu Parfums.cz se během lednové reportáže testoval systém kontrolního vážení. Váhy již byly na svých místech a systém se uváděl do provozu. Každá položka má určitou hmotnost. Aby bylo jasné, že se každý kus vloží do správného boxu, systém monitoruje přírůstek správné hmotnosti. Pokud se údaje neshodují, na chybu upozorní. "Je pro nás enormně důležité, aby teoretický obsah boxů odpovídal i skutečnosti, protože jinak to logistiku hodně komplikuje. Proto vymýšlíme všechny tyto metody," řekl Miroslav Svitek.

ZASKLADNĚNÍ

Zboží se z příjmu přesouvá po dopravnících do regálové galerie. Zde se pak podle zmíněného algoritmu zaskladňuje, prozatím tedy do dvou ze čtyř chystaných pater. Do budoucna se počítá také s rozdělením zboží podle obrátkovosti. Dopravu mezi jednotlivými patry regálové galerie zajišťují dopravníky. K manipulaci se zbožím při zaskladňování i vyskladňování se používají malé ruční vozíky vlastní výroby.

V hlavní části haly je ještě nepříliš rozsáhlý výškový paletový sklad. Jelikož se nachází u příjmu zboží v mezaninu a zároveň u expedice v přízemí, někdy slouží jako mezisklad k uložení zboží, které ještě nebylo přijato, nebo k uložení zboží, jež se bude zanedlouho expedovat. Hlavně se ale využívá jako sklad balicího materiálu.

Firma se dlouho rozhodovala, jaký zvolit systém řízeného skladu. "Vzhledem k tomu, že jsou naše procesy z pohledu logistiky komplikované a náročné, nevyhovoval nám žádný standardní WMS systém. Musel by se příliš upravovat. Takže jsme si jej vyvíjeli a pořád vyvíjíme ve vlastní režii," popisuje Miroslav Svitek.

E-shop využívá ERP systém Altus Vario. Propojení s vlastním skladovým systémem nebylo jednoduché - řada funkcí se musela přizpůsobovat. Nyní chystá přechod na Microsoft Dynamics NAV. "Všechny naše logistické databáze jsou synchronizované, provázané, ale drží se mimo ERP," vysvětluje Miroslav Svitek.

VYCHYSTÁVÁNÍ

Nejdůležitějším kritériem při vychystávání jsou časové limity. Například při doručování na polský trh se z distribučního centra v Rajhradu odjíždí ve 13 hodin, pro tuto várku se tedy vyřizují objednávky přijaté do 11. hodiny. Těm přikládá systém pro řízení skladu v určitou dobu nejvyšší důležitost.

Vychystává se na vozík do osmi tzv. vychystávacích boxů zboží z různých zakázek, které mají ale stejný časový limit, přičemž můžou mít jiného dopravce. Vychystávač vloží do boxů co nejvíc výrobků. Systém se pro něj snaží najít při daných kritériích co nejkratší cestu. Dříve vychystávači používali "handsfree" terminály se snímačem přichyceným na prstu, kvůli vyšší pořizovací ceně se ale přechází na běžné ruční skenery.

Terminál udá vychystávači polohu, kam se má vydat. Po potvrzení pozice mu ukáže údaje k produktu, jenž se má vyskladnit, včetně jeho fotky. Následně WMS určí, do kterého boxu se má výrobek vložit. Pak udá souřadnice dalšího objednaného produktu.

BALENÍ

Po dopravníku se boxy s vychystanými produkty přesunou do balicího oddělení. "Vyvinuli jsme jednoduchý a intuitivní způsob balení, který nám umožňuje rychle zaškolovat personál v hektických předvánočních obdobích, kdy to nejvíce potřebujeme," říká Svitek. Pracovník vybere z boxu jakýkoliv výrobek, oskenuje ho a systém vyhledá první zakázku, která jej obsahuje. Pokud je zásilka jednokusová, hned se zabalí. Pokud je vícekusová, systém ukáže údaje o dalších produktech včetně jejich fotek.

Po kompletaci zásilky tiskárny vytisknou etiketu a fakturu. Již hotová zásilka směřuje po dopravníku ke kontrolní váze, která zjišťuje reálnou hmotnost a konfrontuje ji s teoretickou hmotností podle "papírových" údajů. Pokud je vše v pořádku, zásilka jde dál k třídiči v přízemní části, jenž ji nasměruje k jednomu z devíti směrů. Když hmotnost nekoresponduje s předpokladem, třídič zásilku vychýlí do prostoru, kam směřují všechny problematické balíky. Příští rok uvažuje firma o pořízení dalšího třídicího zařízení.

V období, kdy probíhala tato reportáž, byl třídič dočasně mimo provoz. Šlo o drobnou údržbu, na které pracovali technici z Logsysu. "Občas samozřejmě dojde k menším závadám, s kterými se musí při ceně, za niž jsme zařízení pořídili, počítat. Během této doby se třídí ručně. Procesy jsme ale navrhovali tak, aby bylo možné jednoduše nahradit výpadek kterékoliv části technologického systému. I když je manuální práce méně efektivní, dokážeme techniku suplovat - nejsme na ní závislí," vysvětluje Miroslav Svitek.

EXPEDICE

Třídič a expediční zóna je v přízemí hlavní části budovy. Mimo sezonu se expeduje 7 až 11 tis. zásilek denně. Před svátky pak počet naroste - předloni byl rekord 20 tis. za den, loni už 27 tis. Maximální kapacita po rozšíření prostor a dokončení naplánované expanze zařízení bude až 120 tis. balíků denně.

Kromě Slovinska se expeduje na všechny trhy jednou denně. V Česku zásilky rozváží Geis, DPD, PPL a Česká pošta. Kamenné výdejny má Parfums.cz u nás, na Slovensku a v Polsku. Čtyři české výdejny - v Praze, Brně a Ostravě - se zásobují dvakrát denně. Dříve firma kamenné výdejny plně dotovala, nyní již vyžaduje za osobní odběr menší poplatek, přesto na službu stále přispívá z vlastních zdrojů. Český trh má na obratu firmy téměř čtvrtinový podíl, zhruba tři čtvrtiny zásilek jdou tedy do zahraničí.

V nabídce e-shopu je pouze zboží, které je přímo na skladě. I díky tomu je množství vratek podle Svitka minimální. Přispívá k tomu také fakt, že zákazníci mohou využívat vedle klasické pošty za stejnou cenu i velké expresní a balíkové doručovatele, kteří mají díky propracovanějšímu systému avíz vysoké procento prvního doručení. Navíc je v této komoditě, tedy kosmetice a parfémech, obecně velice nízké procento zákazníků, kteří zboží reklamují nebo ho chtějí vyměnit či jim prostě "nevoní". Pokud se takto zákazník rozhodne, zpětnou dopravu už platí sám a e-shop pak takové zboží nabízí se slevou jako použité.


PARFUMS.CZ

Firma vznikla v Brně v roce 2004. Parfums.cz je jedním z největších e-shopů v ČR vůbec a největším internetovým obchodem zaměřeným na parfémy a péči o tělo. Provozuje jej společnost Internet Shop, která je aktivní na osmi trzích střední a východní Evropy (ČR, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Ukrajina a Slovinsko). Nyní plánuje expanzi i do dalších zemí. V roce 2013 Parfums.cz vykázal obrat přes 2,5 mld. korun a vyexpedoval téměř 2,1 mil. objednávek. Pro rok 2014 očekává další nárůst obratu až na 3,3 mld. korun.


Internetový obchod přestěhoval své logistické centrum do VGP Parku v Rajhradu u Brna.

Na mezaninu v hlavní části haly je příjem zboží, vzadu pak balicí oddělení.

Při zaskladňování i vychystávání se používají malé ruční vozíky vlastní výroby.

Pracovník vybere z boxu jakýkoliv výrobek, oskenuje ho a systém vyhledá první zakázku, která jej obsahuje.

Dříve vychystávači používali "handsfree" terminály se snímačem přichyceným na prstu, kvůli vyšší ceně se ale přechází na běžné ruční skenery.

Výškový paletový sklad se využívá převážně jako sklad materiálu.

Propojená regálová galerie má nyní dvě patra, další dvě ještě přibudou.

Firma koupila část dopravníků "z druhé ruky" a nechala je přestavit.

"Botičkový" třídič musel před Vánocemi zvládnout denně přes 20 tis. zásilek.

FOTO: AUTOR

Související