Cílem podpory je zmírnit negativní vlivy dopravy na životní prostředí, podpořit ekologicky šetrnou vnitrozemskou vodní nákladní dopravu a zvýšit její bezpečnost.

Podpora z OPD se realizuje na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy a aktuálně se jedná už o páté kolo výzvy. Finanční příspěvek lze získat na pořízení nízkoemisních pohonných jednotek a pomocných agregátů, na modernizaci plavidel za účelem zvýšení multimodality a na realizaci opatření, která zvýší bezpečnost vnitrozemské vodní dopravy.

O finanční podporu mohou zažádat vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky.

Projektové žádosti musí být předloženy Ministerstvu dopravy do 31. října, samotné projekty pak musí být dokončeny nejpozději do 31. prosince 2015. Žadatelé mohou získat veřejnou podporu v maximální výši 49 % z celkových způsobilých výdajů.

Bližší údaje jsou uvedeny na webových stránkách Operačního programu Doprava www.opd.cz/cz/plavidla.

Související