Mezi faktory, které nejvíce přispívají k nejistotě v dodavatelském řetězci ve zdravotnictví, patří přísné předpisy a omezení v souvislosti s ochranou produktů. Dodržování právních předpisů je podle 60 % respondentů již třetí rok po sobě nejpalčivější bolestí dodavatelského řetězce. Současně 78 % respondentů označilo dodržování předpisů a přísnější regulace za nejvýznamnější trend, který je hnacím motorem pro změny v dodavatelských řetězcích v oblasti zdravotnictví.

Středem pozornosti je na celosvětovém trhu stále více ochrana zboží. Bezpečnost produktů označilo za klíčovou celkem 46 % respondentů. Obavu z poškození a znehodnocení zboží uvedlo na prvním místě 40 % dotázaných manažerů.

Svoji roli hrají i ekonomické faktory. Celkem 49 % dotázaných stále cítí dopady hospodářského poklesu, který začal před šesti lety. Nadále tak zůstává prioritou řízení nákladů, ze kterého vyjádřilo své největší obavy 44 % respondentů.

Přes rizikové podnikatelské prostředí pouze 26 % vedoucích pracovníků ve zdravotnictví označilo krizové plánování za prioritu pro dodavatelské řetězce.

Spolupráce a investice

Z odpovědí manažerů dotázaných po celém světě vyplynulo, že většina zdravotnických společností, kterým se na globálním trhu daří, chce do budoucna stavět na spolupráci s logistickými firmami a investicích do technologií.

Ty jsou, stejně jako v minulém průzkumu, primární strategií, jak zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost. Celkem 80 % respondentů uvedlo, že v horizontu příštích třech až pěti let bude do moderních technologií masově investovat.

„Společnosti, které zavádějí nové technologie a strategické změny dodavatelského řetězce s cílem zmírnit rizika, budou v budoucnu s mnohem vyšší pravděpodobností těžit z nových příležitostí na zdravotnickém trhu,“ uvedl John Menna, viceprezident pro globální strategie zdravotnictví společnosti UPS.

Překvapivě málo zdravotnických firem bylo schopno reagovat na nové spotřebitelské trendy, jako je poptávka po domácí zdravotnické péči a rozvoj e-commerce. Více než 70 % dotazovaných uvedlo, že v průběhu posledních dvou let plánovalo ve větší míře využít nové distribuční kanály, přesto však zůstal mix využívaných kanálů v tomto období prakticky neměnný.

Přitom téměř čtvrtina respondentů na celém světě označila přechod na domácí zdravotní péči za hlavní trend, který bude pohánět změny obchodních a dodavatelských řetězců v oboru.

Související