Od roku 2009 se v západní Evropě prodává více elektrických vysokozdvižných vozíků než vozíků se spalovacím motorem. Dokonce i ve východní Evropě, kde kdysi VZV se spalovacím motorem jasně dominovaly, se jejich náskok po roce 2009 snížil na minimum.

Podle společnosti Still by si provozovatelé manipulační techniky měli tento trend uvědomit a pochopit ho, aby se mu mohli přizpůsobit již dnes a dlouhodobě plánovat.

Proč trend míří k elektrickým vysokozdvižným vozíkům a proč přesto nejsou vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem nadbytečné? Na tyto otázky Still soustředí svou kampaň „Mise: Nulové emise“.

Dříve platilo pravidlo, že elektrické vysokozdvižné vozíky se hodí pro práci uvnitř budov a vozíky se spalovacím motorem pro práci venku. To je evidentně již dávno překonané.

Hnacím motorem tohoto vývoje jsou tři důležité faktory. Zaprvé: Elektrické vysokozdvižné vozíky pronikají díky stále se zvyšující výkonnosti do oblastí, které byly dříve vyhrazeny vysokozdvižným vozíkům se spalovacím motorem.

Zadruhé: Elektrické vysokozdvižné vozíky méně škodí životnímu prostředí a zdraví obsluhy.

Zatřetí: Zásoby ropy se stále ztenčují a i přes aktuální pokles ceny se bude nafta ve středně- až dlouhodobém horizontu nejspíš zdražovat. Již dnes elektrické vysokozdvižné vozíky přesvědčují nižšími provozními náklady.

Rostoucí prodeje elektrických vysokozdvižných vozíků ale neznamenají, že vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem ztratí svůj smysl. V určitých oblastech nasazení nebudou mít VZV s dieselovým nebo plynovým motorem v dohledné době zatím žádnou alternativu.

Související