Zvýšení příspěvku má zajistit další rozvoj a přípravu aktuálně rozpracovaných projektů s vysokým potenciálem finanční návratnosti. Schválený vládní materiál se týká financování příspěvků na víceleté volitelné programy Evropské kosmické agentury (ESA), které jsou klíčové pro konkurenceschopnost Česka na globálním trhu.

Navrhované navýšení příspěvků na volitelné programy ESA vychází z Národního kosmického plánu na období 2014 až 2019, který schválila vláda v říjnu 2014. Jedná se například o projekty z oblasti družicové telekomunikace nebo nosných raket či projekty na vývoj kosmických technologií aj.

Díky navýšení bude možné mimo jiné podpořit projekty na vývoj družicových telekomunikačních terminálů pro letectví, které má tržní potenciál v miliardách korun.

Vyvinuté technologie najdou uplatnění nejen v rámci Evropské kosmické agentury, ale především na dynamicky rostoucím komerčním trhu. „Poptávka po službách družicových systémů, tedy po navigaci, družicových snímcích či družicové telekomunikaci, rychle roste, stejně jako tlak na vývoj nových družic a na jejich efektivitu. V praxi se s těmito technologiemi setkává každý z nás a mají pro naši společnost stále větší význam,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Kosmické technologie a aplikace ovlivňují rozvoj v mnoha odvětvích, jako je robotika, mechanika, elektronika či nové materiály, a umožňují automatizaci procesů nejen v dopravě, ale také v zemědělství, energetice, telekomunikacích, obraně či plánování.

„Právě účast ve volitelných programech Evropské kosmické agentury ESA poskytuje firmám i akademické sféře nejvíce příležitostí k účasti na vývoji a přípravě špičkových technologií a aplikací,“ doplnil ministr Ťok.

Průměrný roční příspěvek zemí do ESA je 153,5 milionů eur. Ve srovnání s ostatními členskými státy kosmické agentury byly české příspěvky ve výši 13,882 milionů eur v roce 2014 nejnižší (viz tabulka).

image001 2
Související