Nejen společnost AWT se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalitních uchazečů o práci, především na pozici strojvedoucího. „Jelikož stále rozšiřujeme naše portfolio služeb i počet přepravních tras, hledáme nové strojvedoucí, kteří by pokryli naše rostoucí provozní potřeby. Proto jsme se rozhodli investovat do budoucích zaměstnanců a na vlastní náklady uspořádat kurz pro strojvedoucí. Jedná se již o třetí kurz, ale poprvé jsme ho na základě udělené akreditace od Drážního úřadu realizovali kompletně sami,“ říká Žaneta Sigmundová, personální ředitelka skupiny AWT.

K samostatnému řízení lokomotivy na vlečce vede zhruba půlroční cesta. Kurz začal po novém roce zácviky na lokomotivních depech, po nichž byli účastníci seznámeni se základní drážní legislativou a pojmy.

Následovaly bloky přednášek, které se týkaly jednotlivých oblastí, o kterých je nutno mít pro provoz drážní dopravy alespoň základní povědomí. Těmi jsou například mechanika či elektrotechnika zaměřené pouze pro oblast železniční dopravy.

Po těchto obecných úvodních kapitolách účastníci kurzu absolvovali výuku týkající se konstrukce kolejových vozidel. Školení bylo zpestřeno o jízdy na trenažeru lokomotivy řady 740 (pult strojvedoucího) v prostorách Železničního muzea Moravskoslezského, jehož je AWT dlouhodobým partnerem a které se nachází v železniční stanici Ostrava-Střed.

Po ukončení více než dvouměsíční studijní části absolvovali všichni odbornou zkoušku pro strojvedoucího v přípravě, po jejímž úspěšném složení byli vysláni k jízdním zácvikům do skutečného provozu na jednotlivé vlečky. Tento zácvik probíhal přibližně dva měsíce a po jeho ukončení byl kurz završen vykonáním zkoušek u Drážního úřadu. Ty úspěšně absolvovalo jedenáct účastníků kurzu, zbylé dva ještě zkoušky čekají.

„Potvrdilo se, že rozhodnutí pořádat kurzy strojvedoucích vlastními silami se vyplatilo, neboť úroveň absolventů je podstatně vyšší a probíhá na míru požadavkům společnosti oproti kurzům prováděným dodavatelsky,“ dodala Žaneta Sigmundová.

Související