„Z hlediska četnosti jsou nejhorší měsíce červenec, srpen a září, z dnů pak pondělí kolem 10. hodiny,“ říká k výsledkům nového průzkumu Petr Kaňka z poradenské společnosti Bureau Veritas, konzultant pro bezpečnost práce. Kvůli snížení úrazovosti doporučuje logistickým firmám programy pro profesionální řidiče.

„V praxi existuje speciální vzdělávací nástroj určený pro zvyšování bezpečnosti dopravy, jde o tzv. drivers asssessment neboli hodnocení řidičských schopností v reálném provozu. Z průzkumu vyplývá, že tento program dokáže snížit nehodovost u testované skupiny řidičů nákladních vozů o 10 procent, u proškolených řidičů osobních vozů klesla nehodovost o polovinu,“ ukazuje Petr Kaňka výsledky sedmiletého šetření, které bylo realizováno na vzorku tří tisíc aut.

Program probíhá tak, že lektor autoškoly projede s řidičem předem připravenou trasu a po 40 minutách mu dá zpětnou vazbu ohledně chyb a incidentů, kterých se šofér vědomě či nevědomě dopustil.

„Těm, kteří patří k 10 procentům nejvíce chybujících řidičů, pak lektor doporučí další komentovanou jízdu, během které jim bude sdělovat a opravovat chyby v reálném čase. Tato nezávislá a okamžitá zpětná vazba dokáže opravit to, co se řidiči špatně naučili v autoškole nebo když nezaznamenali například změny zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ říká Kaňka.

V roce 2016 se stalo v ČR celkem 104 smrtelných pracovních úrazů, což je pokles oproti roku 2015, kdy jich bylo 132. Řidiči nákladních a osobních vozidel mají na úrazovosti 30procentní podíl, jak vyplývá z údajů Státního úřadu inspekce práce.

Související