Provádění inventur ve výškových skladech nebo v rozsáhlých areálech je zdlouhavý a komplikovaný proces, do kterého je potřeba zapojit mnoho lidí, ve větších prodejnách nebo firmách stovky až tisíce. V posledních letech se objevují hračky, které by to mohly značně zjednodušit a zrychlit. Drony, byť v profesionálních, a tedy dražších verzích, doplněné o související software, by mohly s tímto odvětvím značně zahýbat.

Mnozí odborníci tvrdí, že zatímco informace o zapojení bezpilotních létajících strojů do fyzické distribuce zásilek je vzhledem k legislativním i praktickým bariérám spíš marketingový tah než reálná možnost, budoucnost "logistických" dronů leží právě ve vykonávání inventur. Pokud by se vývojářům podařilo zdokonalit bezpilotní letadla tak, aby inventury prováděly bezpečně a přesně, byly by mnohonásobně rychlejší a efektivnější než lidé.

Čeští vývojáři

V Česku funguje několik firem, které vyvíjejí a vyrábějí drony. Dokonce se v médiích objevují názory, že jsme v tomto ohledu velmocí. Jednou z takových firem je Drone Services, která má v tuzemsku v současnosti několik zákazníků, již mají zájem o provádění inventur pomocí bezpilotních létajících strojů. "S některými jsme ve fázi testování technologie a pak máme rozsáhlejší projekt v oblasti automotive, kde již připravujeme pilotní projekt inventarizace jak venkovních ploch, tak vnitřních skladů. Realizovali jsme také jednorázové projekty jako například inventarizace překladiště kontejnerů včetně detekce číselných kódů atd.," uvádí spoluzakladatel Drone Services Marek Tajbl. "Bohužel v této fázi nemohu identitu zákazníků zveřejnit, nicméně možnosti využití dronů pro inventury diskutujeme i například s naším dlouhodobým partnerem společností Mall," doplňuje.

Další českou "dronařskou" firmou je Robodrone, která má také aktuálně rozběhnutých několik projektů nasazení bezpilotních létajících strojů pro provádění inventur. Mezi její zákazníky v této oblasti patří logistické i výrobní společnosti. Konkrétní názvy klientů ale nechtěl jednatel a spoluzakladatel firmy Martin Kaftan prozradit.

Podle něj je zatím nasazení dronů při inventurách v začátcích, a to v Česku i v zahraničí. "Nevím samozřejmě úplně o všem, ale nemám pocit, že by nějaká řešení v zahraničí byla plně komerčně dostupná. Budou asi v podobné fázi jako my. My stále pracujeme na vývoji, děláme testovací provoz, už jsme ale poměrně daleko," říká Martin Kaftan.

Výrobce při nasazení dronů řeší zejména to, jak zamezit různým vlivům, které narušují jejich navigaci, jež musí být naprosto přesná. Také je potřeba ve výrobních nebo skladovacích halách upravit pravidla bezpečnosti práce. Třetí oblastí, na které se v souvislosti s vykonáváním inventur pracuje, se týká přenosu dat z dronů do softwarových nástrojů, kde se zpracují a porovnají se s "papírovými" údaji v podnikovém informačním systému.

Každý šroubek

"Osobně si umím představit využití dronů pro inventarizaci zásob, kdy nemusíte mít člověka, který se bude pohybovat na vysokozdvižném vozíku a bude se vyvážet v kleci nahoru, aby přepočítával a skenoval zboží, které je v horních pozicích regálu. Ale mohu inventuru udělat s dronem, který bude mít skener v sobě zabudovaný. Umím si představit, že v relativně blízké budoucnosti se toto dá uvést do života," říká Jan Vymazal, regionální provozní ředitel DHL Supply Chain.

Zásadním omezením dronů při inventurách ve skladech je ale to, že by měly zkontrolovat s trochou nadsázky každý šroubek. Aby byla inventura funkční, musí se provádět skutečně fyzicky. Pokud je na paletě nebo v přepravce uloženo různé zboží, létající bezpilotní stroj ani jiný robot zatím není schopný sám o sobě zaznamenat, o které produkty se jedná. Může je maximálně nafilmovat a následně druhy zboží určí člověk od stolu. Nicméně strojové vidění prochází prudkým rozvojem a je pravděpodobné, že se tato technologie dostane v brzké době do stadia, kdy bude dron schopný rozeznat a spočítat i různé produkty na jedné paletě. Vývoj v této oblasti je úzce propojen s prostředím videoher a herních konzolí, jejichž technologie přenáší do logistického prostředí.

Drone Scan youtubeO dronech se mluví hlavně v souvislosti s použitím ve skladech. Dříve však budou "pracovat" nejspíš ve venkovních areálech.

Foto: repro Youtube / Drone Scan

 

Nyní je však dron využitelný prakticky jen v případech, kdy jsou palety homogenní a jsou zepředu označené kódem, který zahrnuje druh výrobku a také údaj o jeho množství. Paleta také nesmí být rozbalená, protože by dron musel fyzicky spočítat, kolik kusů zboží chybí.

Provoz v interiérech rovněž závisí na tom, jak se podaří zdokonalit schopnost dronů rozpoznat překážku a vyhnout se jí. Podle Tajbla už to drony vcelku zvládají, ale ještě bude potřeba tyto systémy dotáhnout.

Skeptický k využití dronů při inventurách je šéf logistiky e-shopu Alza Jan Klička: "Vzhledem k různým velikostem lokací, kdy do některých by dron ani neviděl, a různému počtu druhů produktů na jednotlivých lokacích si inventuru pomocí dronu nelze dost dobře v některých prostorech představit. Dron by se dal využít jen v případě regálů a lokací, které jsou zaplněny produkty, jejichž identifikační kód je viditelný z uličky, a na lokaci jsou tyto produkty naskládané jedním způsobem na sebe či vedle sebe. U Alzy by tato inventura šla využít jen u zboží typu velká bílá, a to pouze u některých produktů, které nejsou na lokacích naskládané za sebou. Ty jsme ale schopni inventarizovat velmi efektivně."

Nasazení dronů k inventurám nepovažuje za příliš reálné ani inventory manager firmy Jusda Europe Jan Heršálek: "Ve chvíli, kdy provádí inventuru jakákoliv umělá inteligence, a nemusí se jednat pouze o dron, je potřeba velká míra unifikace. Ať už se jedná o štítky, balení, paletizaci... A to v mnoha odvětvích není vůbec reálné."

Naopak Soňa Rychtaříková, manažerka projektového oddělení Geis CZ, si využívání dronů při inventurách dokáže představit. "Vyžadovalo by to perfektní přípravu, ale ve finále by dron ušetřil lidské kapacity a odstranil časovou náročnost skenování pozic ve vyšších patrech skladu. Výrazně by tak inventuru mohl urychlit," říká.

Firma ale zatím takový projekt nechystá. "Technologie ještě nejsou dostatečně připravené. Jedním z úskalí je například inventura vnitřního obsahu balení na paletách a také 100procentní standardizace značení zboží ze strany dodavatelů," dodává Rychtaříková.

Inventury prázdných palet

Případů vhodných pro nasazení dronů k inventurám ve skladech tak reálně není mnoho. "Neumím si představit, že by nějaký robot byl schopný vyndat zboží z regálu, spočítat ho a znovu ho umístit zpět. To je v tuto chvíli ještě daleko. Inventury pomocí automatických mechanismů jsou možné jen za určitých, velmi specifických podmínek," myslí si Petr Adámek, ředitel společnosti Dantem.

Takovým případem mohou být podle něj inventury prázdných palet, které se plánují ve Škodě Auto. Automobilka před dvěma lety uvažovala o využití dronů pro inventarizaci ve výškovém regálovém skladu, z toho ale nakonec sešlo. "Technologie dronů pro vykonávání inventarizace uvnitř výškového regálu pro nás není v tuto chvíli široce využitelná, a to zejména z důvodů infrastruktury hal a dosud nedostatečné technologické vyspělosti těchto dronů," uvedl Jiří Cee, vedoucí logistiky značky Škoda Auto.

Následně začalo logistické oddělení Škodovky testovat drony pro inventury prázdných palet v areálu v Mladé Boleslavi. "Toto testování, či spíše vývoj, stále aktivně probíhá. V současné době neexistuje na trhu technologie, kterou bychom mohli ze dne na den pro tyto účely použít. Proto jdeme vlastní cestou vývoje, kdy za pomoci nejmodernější technologie a vývoje algoritmů vyvíjíme řešení přímo na míru našich potřeb. Věříme, že se kladné výsledky v brzké době dostaví a budeme moci přejít z testovacího a vývojového režimu do plného režimu nasazení této ojedinělé technologie," dodal Jiří Cee.

"Pokud jen potřebují ověřovat, že obaly došly na správné místo, tak dron se na to hodí, protože jen prolétne pozice a potvrdí, že paleta nebo nějaký box je tam, kde má být," říká Adámek.

Zásadní je automatizace

Zásadní otázkou zůstává, do jaké míry by musely drony při provádění inventur obsluhovat lidé, nebo jestli mohou fungovat skutečně jako autonomní stroje. Zatím nejsou známé konkrétní dokončené projekty ani investované částky. Nicméně je jasné, že každý člověk nutný k obsluze dronu snižuje návratnost investice, a to zásadně. Naopak pokud umí dron vykonávat inventuru autonomně, je sice prvotní investice do jeho nasazení vyšší, nicméně vložené peníze se rychleji vrací.

Společnost FM Logistic testuje ve skladu u Prahy zařízení Inventory Viewer. Jde o prototyp pro rychlou inventarizaci zboží, který zahrnuje počítač vybavený několika kamerami a snímači čárových kódů, jenž je umístěný na vidlicích vysokozdvižného vozíku.
Foto: Vojtěch Kolář

"Pokud dron obsluhuje operátor, je inventura rychlejší, ale lidi je potřeba vyškolit, vyzkoušet, jestli to opravdu umí, a hlavně nejdražším článek konání je právě lidská práce. Navíc to jde proti tomu, jak my dnes o nasazení dronů uvažujeme. Jde tady především o automatizaci a vyčlenění lidského faktoru z operací," říká Marek Tajbl.

Největší smysl tak podle něj dává nasazení dronů při inventurách ve venkovním prostředí, kde je kvalitnější signál GPS a hrozí méně kolizí. Pokud se jedná o soukromý pozemek, lze se do značné míry i vyhnout legislativním omezením spojeným s provozem létajících strojů. Důležité také je, aby byl dron schopný létat i v nepříznivém počasí.

Drony dnes umí obsáhnout rozsáhlé území, kde mohou létat v přednastavených dráhách. Navíc existují už velice funkční technologie rozpoznávání obrazu, takže lze na dálku pomocí kamer (vedle snímání identifikačních údajů) také digitalizovat řadu vizuálních informací. To umožňuje například kontrolovat správnost umístění určitého objektu, říká Marek Tajbl z Drone Services. Všechny tyto faktory vedou k tomu, že se drony v současnosti mohou vyplatit třeba v průmyslových areálech, na kontejnerových terminálech nebo na parkovištích či seřadištích vyrobených vozů.

Dron na drátu

Drony jsou v současnosti populárním tématem nejen u nás, ale snad po celém světě. To do značné míry platí i o jejich využití při inventurách. Technologické společnosti Hardis Group a Squadrone System například loni zahájily testování prototypu takového zařízení ve skladech francouzské logistické firmy FM Logistic. Zkouší to také logistická firma Geodis, giganti světového obchodu jako Wal-Mart nebo Nestlé a řada dalších.

V posledních letech se drony vykonávající inventury objevují stále častěji na odborných veletrzích. Na letošním LogiMatu ve Stuttgartu představila společnost Linde Material Handling svůj prototyp inventurního dronu Flybox, který je kabelem propojený s automatickým vozíkem, jenž ho navádí, ale také napájí energií. Díky tomu je tak schopný létat nesrovnatelně déle než samostatné drony. Právě nabíjení je totiž dalším problémem, který vývojáři řeší.

Flybox je asi 50 cm široký, má šest rotorů, kameru, čtečku čárových kódů a je vybavený telemetrií. Dron stoupá vzhůru podél výškového regálového systému a pořizuje fotografie každé skladové lokace za současného snímání čárových kódů uskladněného zboží. Po dosažení nejvyššího patra se synchronizovaně s vozíkem na zemi přesunuje do strany a pak opět pokračuje ve snímání seshora dolů. Takto se přesunuje do té doby, než je zdokumentovaná požadovaná část skladu a informace předány do počítače. Příslušný software pak dokáže zobrazit jakoukoliv skladovou lokaci s fotografií a odpovídajícím čárovým kódem. Toto řešení je zatím prototyp a Linde MH plánuje jeho uvedení na trh v příštím roce.

Automaticky bez dronu

Vedle dronů může ke zrychlení a zjednodušení inventur přispět také označení pomocí radiofrekvenčních čipů, které vysílají signál, a není tudíž potřeba brát výrobky fyzicky do ruky ani skenovat čárové kódy. RFID je oproti běžným čárovým nebo 2D kódům stále drahý. Například v oblasti rychloobrátkového zboží je tak jeho využití prakticky nereálné. Možnosti technologie také omezuje blízkost kovu a kapalin, čemuž se dá do značné míry vyhnout, ale jen při dalším zvýšení nákladů. RFID se dnes uplatňuje všeobecně u dražšího zboží, typicky u oblečení. Zde pak může inventury značně zrychlit, na druhou stranu i prodejci oblečení se mnohdy jistí klasickou fyzickou kontrolou, pomocí které si kontrolují, jestli je identifikace pomocí RFID spolehlivá.

Zajímavé řešení, jakousi jednodušší alternativu k dronům, začala nedávno testovat ve skladu nedaleko Prahy společnost FM Logistic. "Jedná se o automatický skener, který je bez zásahu člověka schopen naskenovat informace ze štítku a přenést data do sestav," popisuje manažerka společnosti Zuzana Střelečková.

Takzvaný Inventory Viewer je prototyp pro rychlou inventarizaci zboží, který zahrnuje počítač vybavený několika kamerami a snímači čárových kódů, jenž je umístěný na vidlicích vysokozdvižného vozíku. Ve spolupráci s vyhodnocovacím softwarem dokáže toto řešení zkrátit dobu inventury oproti manuální inventuře až desetinásobně.

Vozík s řešením Inventory Viewer projíždí skladovou uličkou rychlostí čtyř kilometrů v hodině a průběžně dělá inventuru celé úrovně. Zařízení načítá čárové kódy z palet a paletových lokací a zároveň snímá obraz každé lokace, který se využívá pro řešení chyb. Systém je dále vybaven několika dalšími senzory, které pomáhají například zjistit přítomnost palety v lokaci.

Počítačová jednotka umístěná na vidlích zpracovává záznam dat a řidičovi pomáhá i s navigací po skladu. Po kompletaci výsledků odesílá počítač nasnímaná data pomocí wi-fi do WMS. Objemnější data, tedy především fotografie pro analýzu odchylek, je pak potřeba přenést pomocí USB disku.

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Logistika.

Související