Studie bude především řešit, jakým způsobem minimalizovat negativní dopady zásobování města. To by mělo především využívat všechny dostupné způsoby dopravy a jejich kombinace. Studie tak má především zhodnotit možnosti zapojení železniční a lodní dopravy do systému zásobování města.

Využití Vltavy pro zásobování Prahy již doporučila i koncepce pro vodní dopravu, kterou v září schválila vláda. Ta v celkovém rozpočtu ve výši 14 miliard korun, kde jsou zahrnuty i investice do Děčínského jezu a přestaveb mostů, počítá i s rozvojem nákladní vodní dopravy v Praze. V budoucnu by se tak například po vodě mohl přivážet stavební materiál, či naopak odvážet komunální odpad.

Městské zásobování řešilo vedení metropole již dříve. V roce 2007 mělo město připravenu strategii pro oblast logistiky, nakonec ale nebyla schválena. V současnosti také město připravuje plán udržitelné mobility. Další vypracovaná analýza také ukázala na nedostatky v městském zásobování, jako je nedostatek zásobovacích stání, nedostatek míst pro stále rostoucí počet dodávek se zbožím z internetových obchodů a zhoršení podmínek pro železniční nákladní dopravu kvůli nedostatečné kapacitě páteřních tratí.

Související