Mezi roky 2013 a 2016, pro které existují poslední kompletní statistiky, vzrostl výkon české nákladní železniční dopravy o 1,7 miliardy tunokilometrů, což odpovídalo 12 procentům. V loňském roce nárůst s největší pravděpodobností pokračoval (čísla za poslední čtvrtletí ještě nejsou k dispozici). Zasloužila se o to především soustavně sílící mezinárodní přeprava.

To se ukazuje i na aktivitách českého národního dopravce ČD Cargo, který hledá nové obchodní příležitosti v zahraničí prostřednictvím svých poboček v Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku. S výhledem na další expanzi v zahraničí dokonce firma nedávno sjednotila své dceřiné společnosti pod značku CD Cargo.

"Společnost CD Cargo Poland, dříve Koleje Czeskie, vykazuje velmi dobré výsledky a trvalý růst. Kromě přeprav, které zajišťuje přímo pro nás, už získala další polské zákazníky, pro které zajišťuje jen vnitropolské přepravy. Přepravuje se uhlí, železná ruda, hutní polotovar, nově pak i kontejnery," uvádí Michal Roh, ředitel obchodu ČD Cargo.

Národní dopravce také letos v létě dostal od rakouského ministerstva dopravy povolení k provozu na tamních kolejích. "Aktivity CD Cargo Austria jsou teprve na počátku. Těžištěm by měla být jednak obsluha tamních zákazníků z oblasti dřevařského a papírenského průmyslu a pak také tranzit do přístavu Koper nebo některé tranzitní relace," prozrazuje Michal Roh.

4,5x

Zatímco v roce 2013 se mezi Čínou a Evropou převezlo po kolejích 114 tisíc tun nákladu, loni to bylo podle společnosti Accenture 511 tisíc tun, což je 4,5krát více.

Za růstem objemu přeprav také stojí rozvoj některých průmyslových odvětví. Komoditně tak například za poslední čtyři roky výrazně vzrostl segment přepravy dopravních prostředků, chemických látek a produktů zemědělství. Naopak ale klesá třeba počet přeprav pevných a kapalných paliv, což souvisí s plynofikací topných zdrojů stoupajícím podílem energie z obnovitelných zdrojů.

V této souvislosti například skupina AWT zareagovala na ukončení těžby v Dole Paskov a začala se více zaměřovat právě na rostoucí segmenty. "V současnosti věříme, že dále poroste objem přeprav produktů automobilového a chemického průmyslu. To je oblast, na kterou se chceme zaměřovat," uvádí tiskový mluvčí společnosti AWT Lukáš Kresač a dodává: "Také cítíme potenciál kombinované dopravy. Naší prioritou je v současnosti zdvojnásobení kapacity terminálu Paskov."

Just-in-time z Číny

Posilování výkonu železniční přepravy má na svědomí také nové spojení Prahy s čínským městem I-wu. Po letní premiéře, kdy česká pobočka společnosti Yiwu Timex Industrial Development zorganizovala ve spolupráci s přepravní společností Metrans export 80 kontejnerů typického českého zboží, jako je křišťál, automobilové součástky nebo pivo, začal od 16. září fungovat na pravidelné týdenní bázi přímý servis v importním směru I-wu-Praha.

"Zájem o železniční přepravu z Číny stále roste. Stala se už stabilním doplňkem námořní a zejména pak letecké přepravy. K dnešnímu dni dorazilo v importním směru 10 vlaků s kapacitou 40 čtyřicetistopých kontejnerů. V příštím roce počítáme s navýšením počtu vlaků," uvedl na začátku prosince Peter Kiss, generální ředitel společnosti Metrans, podle kterého je zájem především o import z Číny.

1,7 mld.

O tolik tunokilometrů vzrostl za poslední čtyři roky výkon české nákladní železniční dopravy.

To potvrzuje také společnost Gefco, která v listopadu zajistila první přepravu uceleného vlaku s automobilovými díly z čínského města Wu-chan do továrny automobilky PSA v severní Francii. V exportním směru je pak situace s vytěžováním kapacit složitější. Buď je pro přepravu potřeba hledat alternativu, nebo kombinovat přepravy s jinými relacemi.

Jednu z výjimek na českém trhu tvoří automobilka Škoda. Ta koncem listopadu odstartovala testování využití kombinované dopravy pro přepravu sériových dílů z CKD centra v Mladé Boleslavi do továrny SAIC-Volkswagen v Šanghaji. K překonání 11 tisíc kilometrů dlouhé cesty Škoda využívá právě linku z Prahy do I-wu. V opačném směru, tedy z výrobních závodů v Číně do České republiky, využívá Škoda Auto synergii s mateřským koncernem Volkswagen, přičemž takto přepravuje zejména komponenty.

Další pravidelné spojení by Metrans chtěl přinést v letošním roce. "Dalším přímým vlakem, který je teď v jednání, je vlak mezi Čcheng-tu a Prahou. V září a říjnu proběhly zkušební vlaky, jeden export a jeden import. Letos pak předpokládáme zahájení pravidelného servisu na týdenní bázi," prozrazuje Peter Kiss.

Také ČD Cargo je v oblasti euroasijských přeprav aktivní. Nabízí přepravy produktovým vlakem MalaTrain, který spojuje Českou republiku s přechodem Małaszewice na polsko-běloruském pomezí. V návaznosti na to nabízí zajištění přeprav do Ruska, Kazachstánu, Číny a dalších zemí. Ve spolupráci s CD Cargo Poland se podílí také na dovozu kontejnerů z Číny do Pardubic.

0031

Zájem o železniční spojení s Čínou sílí v celé Evropě. Počet nákladních vlaků vypravených mezi oběma regiony meziročně roste až o 200 vlaků, v předminulém roce to bylo dokonce 400 vlaků. "Tento nárůst, ale i nárůst ostatních intermodálních přeprav v rámci Evropy má za následek, že většina německých terminálů je na svých limitních možnostech, což zvyšuje zájem o terminály v Česku a na Slovensku," upozorňuje Peter Kiss.

Podle něj je ale tím nejzásadnějším problémem právě hraniční přechod Brest-Małaszewice, kde za plného provozu probíhá rekonstrukce a výluky tu způsobují prodloužení tranzitní doby i o několik dní. Alternativní slovensko-ukrajinský přechod pro změnu na jiný rozchod kolejí Čierna nad Tisou - Čop je bohužel kvůli vyhrocené politické situaci mezi Ruskem a Ukrajinou také omezený.

Liberalizace zpomaluje nákladní vlaky

Kapacita železniční infrastruktury naráží na své možnosti i v České republice. Na nejfrekventovanějších koridorech často koliduje nákladní doprava s dopravou osobní, která má na tratích přednost. V komerční přepravě osob na liberalizovaném trhu je navíc trendem vypravovat krátké vlaky s malými intervaly, takže vtěsnat někam nákladní vlak je čím dál složitější.

Další starosti přinesl nákladním železničním dopravcům a přepravcům také aktualizovaný jízdní řád pro letošní rok, který dává opět více prostoru pasažérům před nákladem. Kritická situace panuje především v páteřním koridoru mezi hlavním městem a Českou Třebovou, kde koridoru chybí alternativní trasa a jakákoliv výluka se projeví kolapsem sítě.

"Zatímco v oblasti překladišť a jejich kapacit pro překládku kontejnerů je u nás situace příznivá a přes nezbytnost budování některých dalších terminálů je dobrá i v oblasti skladování, rozvoj kombinovaných přeprav naráží zejména na propustnost železniční sítě," říká manažer železničních přeprav DB Schenker Ondřej Jašek.

Namísto radosti, že se konečně alespoň část kamionů přesune na železnici, tak přichází starost, jak co nejrychleji navýšit kapacitu sítě. Problémem je, že kvůli rostoucí nespolehlivosti může oblíbenost železniční dopravy klesat. Firmy by tak opět začaly dávat přednost silniční dopravě, což jde proti myšlence, kterou prosazuje jak EU, tak české ministerstvo dopravy.

"Evropští politici si od liberalizace trhu slibovali posílení konkurenceschopnosti železnice a očekávali přesun zboží ze silnice na železnici. Ve skutečnosti pouze rozpoutali cenovou válku mezi jednotlivými dopravci," vysvětluje Michal Roh z ČD Cargo. Přestože je tak dnes pozice zadavatelů přepravy ztížená hospodářskou konjunkturou a nedostatkem přepravních kapacit na trhu, mohou profitovat z toho, že kvůli silnému konkurenčnímu boji jsou ceny přeprav dlouhodobě na nízké úrovni.

ucelenA vlak GEFCO 1

Společnost Gefco v listopadu zajistila první přepravu uceleného vlaku s automobilovými díly pro automobilku PSA z čínského města Wu-chan do její severofrancouzské továrny.
Foto: Gefco

Aktualizovaný článek z prosincového vydání časopisu Logistika.

Související