Videomapping je známý zejména jako umělecký nebo marketingový prostředek, který využívá velkoformátové promítání na budovy a další objekty. Má ale i průmyslové využití. To představil na konferenci Zóna Logistika Jan Zolák, projektant strategie logistiky a inovací společnosti Škoda Auto.

Při videomappingu se na jakýkoliv povrch zobrazují obrázky, texty, ale i videa. V případě průmyslového použití je potřeba robustnější projektor, který je určený do nepřetržitého provozu, má velmi vysokou svítivost, je alespoň trochu odolný proti prachu apod. Ten se pak kombinuje s dalšími prvky, jako jsou kamery, senzory, čtečky nebo počítače. Vše je propojené a může být navázané na další informační systémy.

Ve Škodě Auto nyní běží pilotní projekt, kdy se videomapping využívá například ve výrobě, a to na nasvícení víčka od nádrže informací o tom, jaký typ paliva má pracovník načerpat. Další využití je pak v logistice.

"Je to náš nový strategický systém pro vychystávání materiálů, který do tohoto procesu přináší rozšířenou realitu. Ta je zde míněna jako světelný průvodce a rádce, který pracovníka provází celým procesem vychystávání, aniž by ho to nějakým způsobem zatěžovalo," říká Jan Zolák.

Jako průvodce i detektor chyb

V logistice Škodovky se videomapping zkouší na dvou místech. Jedním je pracoviště, kde se balí materiál na dřevěnou konstrukci, takzvaný rack, určenou k dálkové přepravě v kontejnerech. Aby byl kontejner co nejlépe využitý, musí se každý díl uchytit na přesné místo konstrukce a do určené polohy.

Pracovník naskenuje čárový kód na materiálu a projektor mu ukáže přesnou pozici pro uložení. Systém rozpozná, že byl materiál uložen správně, a na souhlas osvítí místo zelenou barvou. Pokud pracovník provedl úkon chybně, systém vydá varovný signál. Navíc projektor promítá na podlahu něco jako elektronický návod ve formě obrázků a textu či videa, které informují, jaké další procesy musí pracovník s materiálem provést.

Druhé místo vybrané pro pilotní projekt je příprava zadního skla. To se musí nejprve očistit, poté se na něj nalepí rámeček a případně samolepky označující palivo CNG. Systém funguje podobně jako v předešlém případě - dva projektory s kamerami zobrazují na podlaze a na předmontážním stole informace, které usnadňují pracovníkovi navigaci při vychystání dílu a přípravě skla.

Pracovník si nejprve naskenuje informaci o konkrétním sekvenčním dílu. V tu chvíli se mu na podlaze zobrazí informace, odkud má sklo vychystat, dále zda ho má pouze opticky zkontrolovat a uložit do boxu, nebo jestli bude potřeba se sklem provést další úkony. V případě předmontáže pracovník sklo uloží na stůl, kde mu systém zobrazuje informace o tom, co s ním má provést. Pokud pracovník uchopí nesprávný díl, v tomto případě nálepku, systém ho na to vizuálně i akusticky upozorní. Když je sklo připraveno správně, kamera to zaznamená a projektor vydá vizuální souhlas.

Hlavní výhodou systému je úspora času, zamezení chybovosti, odstranění papírových procesů a zlepšení orientace pracovníka. "Na obou těchto sekvencích dělali pracovníci chyby poměrně často, ale tento systém je spolehlivý téměř na 100 procent," říká Jan Zolák. Náklady na zavedení systému neprozradil, nicméně uvedl, že jen cena průmyslového projektoru se pohybuje řádově od 80 000 až do 400 000 korun.

V současné době běží na pracovišti s balením dílů na konstrukci další fáze pilotního provozu, jehož vyhodnocení proběhne na začátku léta. Pak se firma rozhodne, jestli tuto technologii skutečně nasadí.

Článek vyšel v květnovém čísle časopisu Logistika.