Zpráva popisuje 28 klíčových trendů, které by mohly ovlivnit odvětví logistiky v příštích pěti až deseti letech. Hlavní trendy se týkají umělé inteligence a robotiky; mezi nové trendy patří chytrá kontejnerizace, která poukazuje na potřebu nových formátů kontejnerů pro optimalizaci městské logistiky, a síťově propojený život, jenž je integrací logistických služeb do prostředí chytrého domova.

Orientace na zákazníka bude klíčová pro uspokojování požadavků zákazníků na rychlejší a komfortnější logistiku. Neustále rostoucí množství zboží, které lze zakoupit na internetu – zejména na trhu B2B – vyvolává v tomto segmentu potřebu vícekanálových logistických řešení. Poptávka zákazníků rovněž urychluje růst počtu přímých zásilek zboží, podléhajícího rychlé zkáze a citlivého na teplotu, spotřebitelům. Dodavatelský řetězec čerstvého zboží, jako jsou potraviny nebo léčiva, bude proto vyžadovat nové inovace v oblastech balení, skladování a doručování odběrateli. Klíčovou oblastí pro inovace v doručování zboží koncovým spotřebitelům bude integrace logistických služeb do prostředí chytrých domovů.

Trvalá udržitelnost se stane v logistice povinností v rámci všeobecných snah vlád, měst a poskytovatelů řešení o snižování emisí CO2 a množství odpadu. Například DHL se hodlá stát bezemisní společností do roku 2050. Green Energy Logistics – elektrifikace logistických vozových parků a provozů – představuje pro logistiku obrovský potenciál z hlediska zvyšování ochrany životního prostředí. Chytrá kontejnerizace v dopravě sehraje rovněž důležitou roli ve vývoji ekologických způsobů rozvážky zboží v přeplněných městech.

Technologie čeká v logistice ještě masovější rozšíření, protože klíčové trendy, jako jsou internet věcí a umělá inteligence, budou mít pozitivní vliv na poměr cena/výkon. Jedním trendem, který může tento vývoj urychlit, je rozšíření nové generace bezdrátových sítí, díky nimž může výrazně vzrůst ekonomická výhodnost a užitná hodnota konektivity v dodavatelském řetězci. Dalším trendem, na který se zaměřuje nové vydání zprávy DHL o trendech v logistice, je technologie blockchain.

Lidé budou i nadále srdcem logistiky, přestože trendy robotizace, automatizace a softwarové automatizace změní v budoucnosti strukturu využívání personálu v logistice. Vykonávání často se opakujících, fyzicky náročných činností bude podporováno vyspělými technologiemi, které lidem umožní, aby se věnovali smysluplnějším úkolům, vyžadujícím dovednosti v oblastech řízení, analýzy a inovací. Bude nezbytné vypracovat digitální koncepty práce, které přilákají mladé pracovníky do odvětví logistiky a udrží je v něm, ale které také usnadní práci stávajícím, stárnoucím zaměstnancům v logistice.

„Jakkoli se snažíme o přesné prognózy, z vlastní zkušenosti víme, že některé trendy se nakonec neprosadí. Inovace neprobíhají lineárně. Úspěch některých trendů bude velmi záviset na kultuře a dovednostech stejně jako na průkopnických technologiích a podnikatelské prozíravosti. Proto musíme sami aktivně podporovat vývoj těchto trendů,“ řekl Markus Kückelhaus, viceprezident divize DHL Customer Solutions & Innovation, zodpovědný za výzkum inovací a trendů.

Logistics Trend Radar 2018/19 zpracovalo oddělení pro výzkum trendů DHL. Letošní zpráva je součástí edice, jejíž první vydání vyšlo v roce 2013. Závěrečný report vzniká na základě analýz mega- i mikrotrendů a přímých informací či odborných znalostí z rozsáhlého „ekosystému“, jehož součástí jsou výzkumné instituty, technologické společnosti, start-upy a zákazníci. Většina postřehů je získávána od více než deseti tisíc odborníků na logistiku a technologie během jejich návštěv v Inovačních centrech DHL. Zpráva je spolu s dalšími informace k dispozici na www.dhl.com/trendradar.

Související