Postupnou digitalizaci instalovaných zařízení zahájila u svých zákazníků obchodně-servisní firma Tyros Loading Systems. Cílem projektu je urychlení a zefektivnění servisních služeb. Díky softwarové databázi s průběžně aktualizovanými informacemi je totiž česká společnost nově schopna předvídat pravděpodobné závady, jejichž nejčastější příčinou jsou vysoká četnost a způsob používání technologií.

V současné době probíhá ta nejnáročnější a nejpracnější fáze projektu, tedy manuální sběr dat u všech firmou instalovaných a servisovaných zařízení a jejich zakládání do databáze. „Aktuálně je již u klientů firmy v České republice plně digitalizováno zhruba 10 tisíc zařízení – tato zařízení jsou tedy již plně napojena on-line pomocí senzorů na servisní aplikaci společnosti TLS CZ. To je ovšem zatím pouze zlomek všech zařízení, která firma v Česku instalovala nebo servisuje,“ uvedl vedoucí oddělení servisu firmy Libor Táglicht.

Všechna zařízení v ČR by měla být plně digitalizována, tedy napojena on-line na softwarovou aplikaci, zhruba v polovině roku 2019. Firma Tyros, která má výrobu a centrální sklad v Novém Bydžově a je členem nadnárodního holdingu Loading Systems, svůj projekt připravovala dva roky a do technického a softwarového vybavení zatím investovala asi pět milionů korun.

„Pomocí nejmodernějších technických a komunikačních technologií nyní průběžně získáváme a analyzujeme velmi podrobné informace o našich instalovaných a servisovaných zařízeních. Víme třeba, kdy a jak intenzivně je klient používá, takže dokážeme v předstihu predikovat možné závady,“ řekl Josef Hájek, vedoucí technického oddělení TLS CZ.

Na projektu se podílí třicetičlenný tým montážních a servisních techniků. Jejich koordinaci mají na starosti tři dispečeři, kteří odpovídají za průběh servisu v přidělených regionech. Všichni, mimo běžných montážních a servisních činností, spolupracují na tvorbě unikátní databáze s podrobným popisem každého zařízení. Získané informace na centrále firmy TLS CZ zpracovávají dva zaměstnanci technického oddělení.

„Databázi přitom neustále aktualizujeme a ukládáme do vlastních softwarových aplikací. Informace putují výhradně elektronickou cestou a v režimu on-line. Všichni pracovníci v terénu jsou totiž vybaveni tablety s firemními on-line aplikacemi,“ vysvětluje Josef Hájek.

Firma má v tuto chvíli větší část digitalizace ještě před sebou, v polovině roku 2019 chce navíc svůj projekt zkvalitňování a urychlování servisních služeb spustit i na Slovensku.

Související