Podle výkonného ředitele Shift2Rail Carla Borghiniho bude nová spolupráce zaměřena na identifikaci společných priorit, výměnu informací a zapojování účastníků do evropských programů.

Ministr Dan Ťok vidí vzájemný prospěch také v zapojení malých a středních podniků i regionálního průmyslu. „Šanci díky novým evropským projektům dostanou také čeští dodavatelé, podílející se na výrobě a zavádění nejmodernějších technologií v železniční dopravě. Máme před sebou výstavbu vysokorychlostních tratí, které vyžadují ty nejvyšší bezpečnostní a technologické standardy. Investovat ovšem hodláme i do stávající železniční sítě. Memorandum přispěje k dalšímu naplnění velkého potenciálu české železnice,“ řekl ministr.

Evropská platforma Shift2Rail vznikla jako partnerství veřejného a soukromého sektoru v železničním odvětví. Zaměřuje se na integraci nových technologií a vytváření inovativních řešení. Platforma je odborným poradním a pracovním orgánem ministra dopravy pro oblast výzkumu a vývoje v železniční dopravě. Cílem je podpořit účast České republiky na evropských programech a aktivně participovat na zapojení regionálních subjektů do výzkumných činností.

Související