Tažné soupravy přivážejí materiál k výrobním linkám nepřetržitě ve 24minutových intervalech. Za tuto dobu musí operátor stihnout naložit zboží ve skladu, odjet do výroby, postupně vyložit materiál na předepsaných stanovištích, naložit prázdné obaly a vrátit se zpět do skladu pro další náklad. Interval je stejný pro všechny linky a obsluha tahače jej musí striktně dodržovat.

„Linky jsou různě náročné z hlediska intenzity výroby a tedy i intenzity dodávek materiálu,“ říká Antonín Procházka, senior asistent manažera interní logistiky. „Obsluze vozíku projde každý den rukama asi deset tun materiálu, někdy i více. Každá linka je specifická, dochází ke změnám v zásobování, obsluha se musí neustále učit a být flexibilní. Také proto se operátoři na lehčích a náročnějších linkách denně střídají.“

Předchozí baterie podle Antonína Procházky vydržely maximálně jednu směnu, starší kusy i méně, a v každé směně bylo třeba baterii minimálně jednou vyměnit. S novými li-ion bateriemi tato výměna odpadla. Linky obsluhuje celkem 14 vozíků, což pro logistiku znamená minimálně 14 ušetřených výměn baterií za každých osm hodin provozu v každé ze tří směn.

Podnik tak ušetřil čas dříve nutný k výměně baterií, což byla také relativně nebezpečná činnost, při které občas docházelo i k úrazům. Splňují se rovněž předpoklady pro dostatečné nabíjení během přestávek. Operátor má v každé směně jednu desetiminutovou, jednu třicetiminutovou a jednu pětiminutovou pauzu, nabitý vozík je tak neustále k dispozici. V závodě také zrušili nabíjecí místnost a nová nabíjecí místa jsou nyní přímo na stanovišti, kde operátoři odstavují vozíky během přestávek.

Související