Od začátku února vstoupila v platnost obchodní dohoda mezi EU a Japonskem, která ruší naprostou většinu celních bariér mezi oběma oblastmi, v nichž žije dohromady 635 milionů lidí a na něž připadá téměř jedna třetina světového hrubého domácího produktu.

Dohoda o hospodářském partnerství ruší převážnou většinu cel v hodnotě jedné miliardy eur, jež každoročně platí firmy z EU vyvážející do Japonska. Poté, co bude dohoda plně provedena, zruší Japonsko cla na 97 procent zboží dováženého z EU. Dohoda také odstraňuje řadu dlouhodobých necelních překážek, například potvrzení mezinárodních norem pro automobily.

Díky smlouvě rovněž odpadnou překážky pro vývozce potravin a nápojů z EU na japonský trh, který zahrnuje 127 milionů spotřebitelů, a rozšíří se vývozní příležitosti i v řadě dalších odvětví. Po plném provedení dohody by se mohl roční objem obchodu mezi EU a Japonskem zvýšit o téměř 36 miliard eur, uvedla Evropská komise.

EU a Japonsko se dohodly i na stanovení ambiciózních norem pro udržitelný rozvoj a dohoda poprvé zahrnuje také konkrétní závazek týkající se Pařížské dohody o klimatu.

Pokud jde o zemědělský vývoz z EU, dohoda zruší japonská cla například u mnoha druhů sýrů, která v současné době dosahují 29,8 procent, nebo u vývozu vína (v současné době průměrně 15 %). Také umožní EU podstatně zvýšit vývoz hovězího masa do Japonska, a u vepřového bude zrušeno clo na zpracované maso a čerstvé maso se bude vyvážet téměř bez cla.

Dohoda také zajišťuje otevření trhů se službami, jde zejména o finanční služby, elektronický obchod, telekomunikace a dopravu. Kromě toho usnadňuje unijním firmám přístup k veřejným zakázkám v 54 velkých japonských městech a odstraňuje překážky v získávání veřejných zakázek v ekonomicky významném odvětví železniční dopravy na celostátní úrovni. Řeší také specifické požadavky EU, například v automobilovém průmyslu, kde bude před zrušením cel platit nejvýše sedmileté přechodné období.

V dubnu 2019 se bude v Bruselu konat schůzka výboru EU-Japonsko, která má vyhodnotit první měsíce od uvedení smlouvy v platnost.

Dopad na Česko

Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem bude mít výrazný dopad i na firmy v Česku. Podle odborníků podpoří zejména export průmyslového spotřebního zboží a také potravinářské produkce, což ovlivní i trh s logistickými službami.

Tuzemští exportéři ročně uspoří na clech přibližně 2,4 miliardy korun, odhaduje poskytovatel celních služeb Gerlach. Firmy loni vyvezly z Česka do Japonska zboží za 19,7 miliardy korun, objem dovozu se vyšplhal na 69 miliard korun.

„Sektorově očekávám největší nárůst českých vývozů do Japonska v textilním průmyslu, který může vyskočit až o 65 procent. Dohoda dále podpoří vývoz mechanických přístrojů, kotlů, strojírenských výrobků, bižuterie a významnou položkou budou také úlomky drahých kovů pro průmyslovou výrobu. Unijní, respektive české zboží, bude v Japonsku levnější a tedy i dostupnější, což by mělo probudit vyšší poptávku,“ uvedl Luděk Procházka ze společnosti Gerlach.

Dohodu o bezcelním obchodu vítá český výrobce a vývozce brousících strojů RWT. „Od podepsané dohody si slibujeme navýšení vývozu našich strojů, jen v letošním roce přepokládáme nárůst prodejů o 40 procent. Podpisem dohody pravděpodobně dojde také k větší důvěře japonských zákazníku k výrobkům pocházejícím z EU a pro exportéry bude snazší přesvědčit své japonské partnery o vzájemné spolupráci,“ říká šéf společnosti RWT Petr Rojek.

„Japonci si zase od dohody slibují například smazání desetiprocentních cel na dovoz automobilů, což jim může přinést vyšší prodeje na trhu Evropské unie,“ dodal Luděk Procházka.

Přes dohodu o bezcelním obchodu ale Japonsko zůstane pro české dovozce a vývozce tzv. třetí zemí a bude podléhat celnímu odbavení. Firmy budou i nadále potřebovat exportní a importní celní prohlášení, která jim mohou zajistit celní zástupci. „O nulové či snížené clo lze požádat pouze po splnění předepsaných podmínek. Musí zkrátka doložit, že zboží splňuje podmínky pro přiznání preferenčního zacházení, “ uzavírá Luděk Procházka.

Související