V továrně Visteonu v obci Námestovo na severním Slovensku pracují od loňska čtyři mobilní roboti MiR200. Dva roboti zásobují v pravidelných hodinových intervalech devět automatizovaných linek pro technologii povrchové montáže prázdnými plošnými spoji, které se osazují elektrotechnickými součástkami. Třetí robot pracuje na sběru odpadního materiálu, který výrobní operátoři potřebují odvézt z výrobní haly. Poslední stroj pak má své místo v zařízení na výrobu plastů, odkud odváží hotové plastové výlisky ze tří pracovišť v oddělení vstřikolisů.

Mobilní roboti MiR se po výrobním zařízení pohybují zcela autonomně, umí například otevírat roletovou bránu pomocí wifi modulu, projet tunelem, vyhýbat se překážkám, umí zastavit na definovaném místě a samostatně se nabíjet. Dokážou samostatně vyhodnocovat určenou trasu a podle situace zvolit tu nejoptimálnější, aniž by potřebovali lidskou obsluhu.

„Jako každá společnost se i my zamýšlíme nad efektivitou výroby a produktivitou práce a technologie MiR je v tomto úsilí významnou podporou tím, že eliminuje potřebu manuální přepravy materiálu z místa A do místa B. Roboty MiR jsou ideální volbou a postupně se stávají ve společnosti Visteon globálním standardem v oblasti interní logistiky,“ řekl Richard Čiernik z Visteon Electronics Slovakia.

Za hlavní výhodu robotů považují ve Visteonu jejich flexibilitu, díky níž lze přesouvat robotická zařízení s minimálními úpravami z jedné výrobní haly do druhé. Další výhodou je uživatelská jednoduchost, která umožňuje vytvářet pro práci s roboty aplikace bez potřeby sofistikovaných znalostí programování. Aplikaci lze velmi snadno naprogramovat a odladit v příjemném grafickém prostředí. Důležitá je rovněž přívětivost pro koncového uživatele – operátor na lince si může přivolat robota stiskem jediného tlačítka.

„Základním pravidlem naší společnosti je, že vše, do čeho se investuje, se musí vrátit nejpozději do jednoho roku, a toto roboty MiR splnily,“ dodává Richard Čiernik.  

Do budoucna plánují ve Visteon Electronis Slovakia rozšířit existující flotilu mobilní robotů o další zařízení, zejména pro využití při odvozu odpadu, zásobování výrobním materiálem a odvozu hotových výrobků.