Podle loňské zprávy OSN žije ve městech už 55 procent obyvatel planety a do roku 2050 to mají být až dvě třetiny. V Česku bydlí už nyní v aglomeracích 70 procent lidí. Stále více měst tak trpí dopravními kongescemi a znečištěným ovzduším. Bojují proti tomu na různých frontách. Evropská města například v posledních letech omezují vjezd aut se spalovacími motory do svých center, kde tak vznikají pěší nebo nízkoemisní zóny. Existuje i spousta dalších možností, jak život ve městech zlepšit či zpříjemnit. Jednou z těch trochu opomíjených je promyšlená strategie city logistiky. A právě na toto téma probíhala na konferenci Zóna Logistika jedna z panelových diskusí.

Koncepční přístup k city logistice chybí i Praze, která podobně jako další velká evropská města čelí nárůstu individuální osobní dopravy i rozvozu zásilek z internetových obchodů. "Praha má zásadní problém − nemá pojmenovanou koncepci, která by byla realizovatelná v rámci jednoho volebního období, ani nemá koncepci, jež by přežila další volby. Určení hlavního směru je jeden ze zásadních problémů, všechno ostatní už je jen otázka realizace a dobré volby taktiky a strategie," myslí si Petr Chvátal, předseda představenstva PNS a ještě nedávno ředitel balíkové služby PPL.

Magistrát přitom začal strategii pro oblast city logistiky připravovat už v roce 2007, nakonec ale nebyla schválena. Loni pak zadal tento úkol Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Studie měla být hotova koncem minulého roku, její příprava se ale pozdržela. Zároveň metropole připravuje rozsáhlý koncepční dokument Plán udržitelné mobility, který se má provázat i se studií city logistiky. Obě listiny má vedení města schvalovat v nejbližší době.

Co to je city logistika?

Podle profesora Petra Pernici jde o podoblast logistiky, která aplikuje její hlavní principy na pohyb zásilek v podmínkách velkých měst, kdy se prostřednictvím překládky a sdružování zásilek k rozvozu a svozu v tzv. gateways, volbou nejvhodnějších typů vozidel a optimalizací jízd snižuje množství nákladních aut v ulicích měst, zvyšuje se jejich využití a snižují se tak dopady na životní prostředí.

Do city logistiky přitom stále více vstupují nejen dopravci, obchodníci a zasílatelé, ale také radnice. Specifikem je tedy důraz na potřeby města, zájmy obyvatel, problémy životního prostředí a z technického hlediska také důraz na slučování zásilek před doručením.

"Vznikne koncepce, která by měla přežít jedno volební období, tak aby se opravdu dotáhla až do konce. Protože to nejhorší je, když se každé tři čtyři roky mění směřování a rozhodování," řekl Jaroslav Mach, vedoucí oddělení rozvoje dopravy na Magistrátu hlavního města Prahy.

Druhá studie

Mezitím ale už vznikla studie city logistiky na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Dokument, jehož vypracování zadalo ministerstvo dopravy, popisuje případové studie z různých evropských měst a rozebírá metodické pokyny pro udržitelnou mobilitu podle konceptu Evropské komise SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans).

"V drtivé většině úspěšných případů, které se již v oblasti udržitelné city logistiky v Evropě realizovaly, je základem permanentní komunikace a formalizovaná spolupráce soukromého sektoru a místní samosprávy," upozorňuje jeden ze zpracovatelů dokumentu Petr Kolář z katedry logistiky VŠE.

Součástí zároveň bývá informační kampaň směrem ke spotřebitelům zaměřená na to, co jejich chování − zejména s ohledem na rozvoj e-commerce − vyvolává: ať už jde o náklady, zvyšující se množství obalů nebo emise kvůli vyšší frekvenci pohybů dodávek po městě.

V Česku zatím spíše vznikají platformy, které se zaměřují na informace a debatu o budoucnosti měst a jejich dopravě jako Akademie městské mobility, CityChangers.cz nebo Ekologis.

Konsolidační centra

Jedním z hlavních nástrojů, které už v různých podobách fungují v některých zahraničních městech, je tzv. městské konsolidační centrum (Urban Consolidation Centre). "A to zejména s vazbou na zásobování center měst včetně e-commerce provázané na kurýrní, expresní a balíkové služby," zmínil Petr Kolář.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.