Faurecia využívá k zásobování výrobních linek systém vláčků, které rozvážejí komponenty přímo k jednotlivým výrobním stanovištím v malých KLT boxech různých typů. Když jsou prázdné, operátoři je vyskládají na paletu, zakryjí víkem a po dvou na sobě uloží do zóny, ze které si je později odebere automat, který je odveze do centrálního skladu, odkud se vracejí dodavatelům.

„Dosud tuto činnost vykonával jeden operátor s vysokozdvižným vozíkem. Ze skladu se automat vrací zpět pro další náklad. Zatím se vrací prázdný, ale to chceme v budoucnu změnit a plně ho vytížit i na zpáteční cestě," říká Václav Mareš, improvement coordinator v logistice Faurecia Components.

V centrálním skladu je automatický vozík schopný stohovat čtyři palety až do výšky čtyř metrů. Stohy palet jsou umístěny vedle sebe a v několika řadách za sebou. „Unikátnost řešení spočívá v tom, že Autopilot je schopný zajet do volné řady mezi dva vysoké stohy a přitom neztratit kontakt s navigačním systémem. Stroj to zvládne díky teleskopickému laseru, který se vysune do výšky a přes stohy palet snímá laserový signál odražený od navigačních reflexních pásek, tedy odražečů umístěných na různých místech ve skladu," dodává Václav Mareš.

„Místa uložení v prostoru odvozu i v centrálním skladu jsou předdefinována. Vytvořili jsme dvě zóny pro nakládání, první s 11 stanicemi, druhou s 12 stanicemi. V každé zóně je dotykový displej od řídicího systému, na kterém si operátor pouhým dotykem vybere stanici, ze které má automat vyzvednout naložené palety a druhým dotykem určí typ přepravovaných KLT boxů. To je vlastně veškerá činnost, kterou musí operátor udělat pro vytvoření objednávky. Díky tomu automat ví, co má provést, co a kam odvézt a kde to v hlavním skladu uložit," dodává Petr Fiala, aplikační technik Toyota Material Handling CZ.

Bezpilotní vozík Autopilot SAE160, který je založený na ručně vedených zakladačích BT Staxio, odveze každých osm minut stoh dvou palet s hmotností kolem 150 kilogramů. Pokud vozík nemá práci, sám zajede do nabíjecí stanice a napojí se na dobíjení.

Faurecia projekt spustila proto, že v její písecké továrně budou koncem letošního a začátkem příštího roku výrazně narůstat vyráběné objemy. Díky novému stroji nebude muset navyšovat počet operátorů vozíků, kterých je v současnosti nedostatek. Vozík šetří jednoho pracovníka na směnu, celkem tedy tři lidi za celý den.

Návratnost investice je tři až tři a půl roku. V rámci továren Faurecie v Evropě jde o první nasazení podobného stroje. V plánu jsou nyní podobné projekty i v dalších závodech firmy, řekl Václav Mareš.

Francouzská firma má v Česku celkem sedm továren, v Písku vyrábí 550 pracovníků rámy pro sedačky automobilek jako BMW, Porsche, Audi, Volkswagen, Peugeot nebo Citroen.