K snížení hluku vytvářeného železniční nákladní dopravou má přispět osm projektů na modernizaci brzdových systémů železničních vagonů. Tišší a účinnější brzdy zvýší nejen energetickou efektivitu vlaků, ale také lepší životní podmínky pro lidi žijící v blízkosti železničních tratí. V rámci těchto osmi projektů bude modernizováno téměř 75 tisíc nákladních železničních vozů.

Výzva rovněž podporuje projekty železniční infrastruktury zaměřené na modernizaci stávajících železničních tratí. Elektrifikací projde například trať z Rakouska na maďarskou hranici, podporu získá také přeshraniční úsek tratě mezi německými Brémami a nizozemským Groeningenem.

Velká skupina projektů zahrnuje modernizaci infrastruktury v evropských přístavech s cílem podpořit multimodalitu a snížit emise znečišťujících látek a skleníkových plynů. Ve finském přístavu Oulu EU podpoří rozšiřování a výstavbu železničních tratí a nábřeží, aby bylo možné odbavovat i delší vlaky. Také italský přístav Civitavecchia projde modernizací své železniční infrastruktury, která se připojí k transevropské dopravní síti TEN-T.

Projekty byly vybrány k financování prostřednictvím výzvy k předkládání návrhů zahájené letos v lednu ve všech členských státech. Finanční příspěvek je poskytován ve formě grantů s různou mírou spolufinancování v závislosti na typu projektu. K financování projektů unie využije Nástroj pro propojení Evropy (CEF), což je finanční mechanismus pro podporu rozvoje dopravní infrastruktury.

Související