Nárůst objemu exportu předpovídá pouze třetina exportérů (33 procent). Oproti roku 2018 se jedná o výrazný pokles o 10 procentních bodů. Po letech stagnace v této kategorii poměrně výrazně vzrostl podíl exportérů, kteří v příštím roce očekávají pokles objemu vývozu, na 12 procent z loňských 5 procent. Index dlouhodobého exportního sebevědomí, který v posledních šesti letech osciloval v intervalu 39 až 45 bodů, letos dosáhl pouze hodnoty 22 a blíží se tak k minimu z krizového roku 2008.

Největší riziko vidí exportéři – i přes výrazný pokles oproti loňskému roku o 18 procentních bodů – ve změnách měnových kurzů. Dalšími výraznými riziky, jejichž vnímání oproti loňsku výrazně vzrostlo, jsou příchod další globální ekonomické krize (toho se obává 12 procent exportérů), brexit (rovněž 12 procent) a růst nákladů (10 procent).

Velká exportní čtveřice

Naopak největší exportní potenciál podle českých exportérů do budoucna tradičně představují Německo, Rusko, Čína a Polsko. Pětici zemí s největším potenciálem uzavírají Spojené státy americké, které odsunuly Slovensko, jež se loni nacházelo na páté příčce. Podobně jako v předchozích třech letech i letos se zvýšil podíl firem, které vidí do budoucna Čínu jako největší exportní příležitost (10 procent). K mírnému nárůstu došlo také u Ruska, zde se však jedná spíše o návrat do období kolem roku 2015. První příčku i přes mírný pokles hájí Německo, které považuje za největší exportní příležitost 29 procent českých vývozců.

„Za dva nejvýznamnější faktory, které napomáhají exportu, považují exportéři stejně jako v minulém roce vlastní aktivitu a zlepšení jejich spolupráce se stávajícími partnery. Třetím nejvýznamnějším faktorem, a prvním z kategorie externích vlivů, který výzkum odhalil, je vyšší poptávka po zboží. Oproti roku 2018 však tento faktor zaznamenal výrazný pokles (z loňských 64 na letošních 56 procent). Pětici nejdůležitějších faktorů pro růst exportu uzavírají stejně jako loni nový obchodní partner a nové technologie výroby,“ řekl obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku Jakub Tomšovský.

Pro příští rok očekávají čeští exportéři menší nárůst objemu vývozu téměř ve všech dotazovaných teritoriích. U států EU čeká nárůst exportu pouze 29 procent vývozců, což oproti roku 2018 představuje pokles o 14 procentních bodů. Nárůst objemu exportu očekává méně vývozců (40 procent) i v případě Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu, kde v posledních třech letech tento podíl neustále narůstal.

Obavy z obchodní války

Výzkum tradičně zkoumal také to, jak čeští vývozci vnímají aktuální události, a to z hlediska toho, jak by mohly v příštích 12 měsících ovlivnit český export. Téměř třetina českých exportérů (28 procent) je také toho názoru, že případná obchodní válka mezi USA a EU by ohrozila jejich exportní aktivity. Dvě třetiny českých exportérů však toto riziko vnímají jako nepříliš významné. „S rostoucím podílem exportu na obratu firmy ovšem rostou obavy firem z obchodní války s USA. Mezi těmi, na jejichž obratu se export podílí více jak 60 procent, vnímá toto riziko jako ohrožující 41 procent exportérů,“ uvedl Petr Megela z GfK.

S blížícím se odchodem Velké Británie z Evropské unie opět meziročně vzrostl podíl exportérů očekávajících negativní dopad brexitu na český vývoz a exportní politiku ČR. „V Česku se toto přímo dotýká více než třetiny vývozců (37 procent), kteří své zboží exportují do Velké Británie. Největší obavy mají z možných nových pravidel při obchodování s Británií a zavedení cel,“ doplnil Jakub Tomšovský z DHL Express.

Zájem o e-commerci

Exportní výzkum se zaměřil také na otázky v oblasti e-commerce. Produkty a služby prostřednictvím e-shopu nabízí zhruba pětina (21 procent) exportérů a 8 procent o tom uvažuje. Mezi těmi, kteří již produkty či služby on-line nabízejí nebo o tom uvažují, jich téměř dvě třetiny (65 procent) prodává či plánuje prodávat prostřednictvím e-commerce i v zahraničí.

Nejčastějším problémem je podle respondentů neznalost a nastavení legislativních norem a procesů následované jazykovou bariérou. Naopak, jako největší přínos a potenciální příležitost e-commerce uvádí čeští vývozci možnost přímého kontaktu s koncovým zákazníkem, bez nutnosti využití služeb jakýchkoli zprostředkovatelů.

* * * * *

Exportní výzkum DHL již 20 let mapuje názory předních českých exportních firem na aktuální exportní trendy, jejich zkušenosti s obchodováním na zahraničních trzích, očekávání a hodnocení budoucího vývoje. Výzkum se provádí na základě dotazování ředitelů a členů top managementu 300 českých exportních firem, které náhodným výběrem z exportní databáze zajišťuje společnost GfK.

Související