DOMINANTNÍM TÉMATEM BUDE UDRŽITELNOST

Význam nákladní dopravy pro fungování hospodářství i celé společnosti je neoddiskutovatelný. Současně jde o jeden z hlavních zdrojů zátěže životního prostředí se zásadním vlivem na změnu klimatu, znečištění ovzduší a hluk. Nezbytná dopravní infrastruktura také negativně fragmentuje krajinu. Současnost nás z těchto důvodů nutí hledat cesty a prostředky k naplňování environmentálních závazků, ke kterým se ČR v rámci EU zavázala. Jedním z důležitých nástrojů v oblasti nákladní dopravy má být především posun k ekologicky šetrnějším módům dopravy a k využívání alternativních energií včetně příslušné infrastruktury.

V nákladní dopravě a logistice se klade čím dál větší důraz na udržitelnost, která bude dominantním tématem oboru v letošním roce i v následujících letech. Budeme proto hledat cesty, jak tyto strategické cíle účinným způsobem naplňovat. Jak to provést v podmínkách volného trhu, je otázka, která doposud nebyla uspokojivým způsobem zodpovězena. Stanovení cílů v koncepcích a strategiích pochopitelně samo o sobě nestačí.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.