Vedle milionů palet s běžným zbožím, které nevyžaduje zvláštní péči, se přepravují mnoha různými, často velice netradičními způsoby i speciální zásilky. Většinou jde o příliš velké nebo těžké produkty, jako jsou technologická zařízení, stroje, nosníky různých konstrukcí, ale také různé typy dopravních prostředků – od vrtulníků, autobusů a trolejbusů až po lodě.

Někdy se má zásilka dostat i na těžko přístupné místo. „Mezi jedny z nejzajímavějších speciálních transportů, které jsme realizovali, se řadí přeprava automobilu Rolls-Royce z roku 1930 na zimní výstavu do švýcarského muzea, které bylo ovšem umístěno na hoře v nadmořské výšce 2500 metrů. Po zvážení všech alternativ jsme nakonec usoudili, že nejlepším způsobem dopravy bude speciální uchycení vozu pod lanovku a následné vyvezení na vrchol hory,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss.

Další specialitou byl přesun delfínů z rakouského Lince do Tel Avivu, a to letecky a první třídou. Transport byl pro delfíny upraven tak, aby byl co nejpohodlnější, a průběžně probíhala kontrola jejich životních funkcí.

Jednou z nejdelších speciálních přeprav pak byl transport trolejbusů z Česka do Uzbekistánu po trase dlouhé 6500 kilometrů. „Velkou výzvou pro nás byla také přeprava lanovkového systému o hmotnosti 450 tun do mexického města Pueblo. Nejenom, že šlo o logisticky náročný projekt, byl obtížný i z hlediska termínu, lanovka musela být dopravena na místo v co nejnižším možném čase. Na letiště bylo zboží dopravováno celkem 25 návěsy a 3 sprintery. Letecky pak přepravu zajišťovaly čtyři charterové lety Boeingu 747 F,“ popisuje Kodada.

„V průběhu prosince 2019 jsme v České republice zajišťovali přepravu speciální zakázky pro Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR – transport a umístění experimentálního zařízení na výrobu nanokatalyzátorů s hmotností přes dvě tuny. Nejkomplikovanější bylo samotné umístění objektu do prostor Akademie věd do čtvrtého patra budovy. Protože byly rozměry zabaleného předmětu větší než všechny výtahy a okna, muselo se přistoupit k jejich částečnému vybourání,“ komentuje Jakub Roubíček, manažer divize Air and Sea Gebrüder Weiss. Přeprava navíc probíhala za využití speciálního 4,5tunového C-háku a 350tunového jeřábu.

Dlouhé přípravy

Speciální přepravy vyžadují pečlivou přípravu a plánování, které může trvat týdny, ale i několik měsíců nebo rok. Na přípravách se může podílet až 20 lidí zároveň. „Nejprve se určuje ideální typ přepravy a trasa, následně se prověřuje, zda jsou silnice dostatečně široké, jestli mají mosty adekvátní nosnost a výšku v případě podjezdů s nákladem, kontroluje se také rozmístění drátů vysokého napětí a stanovuje se, zda je potřeba technický a policejní doprovod,“ přibližuje Kodada.

U říční přepravy se pak musí počítat s proměnlivou hladinou v řekách. „V posledních letech je i v Evropě nutné při plánování počítat v určitých částech roku s problematickou splavností řek. Špatné načasování může v některých případech způsobit i několikaměsíční zpoždění projektu. V takovém případě je nutné počkat na zlepšení podmínek,“ říká Jakub Roubíček.

Ideální je tedy plánovat přepravu objektu už v momentě, kdy se začíná vyrábět, zvlášť pokud se bude převážet do zahraničí. V rámci přepravy se totiž musí zohledňovat směrnice a požadavky každého státu a ty se mohou velmi lišit. Kromě samotné trasy se pak řeší také zabalení objektu a jeho zajištění a upevnění po celou dobu přepravy.

U některých nadměrných zásilek musí navíc asistovat technický či policejní doprovod. „U zásilek přesahujících 3,2 metru šíře a 4,5 metru výšky se přeprava provádí za přítomnosti technického doprovodného vozidla. Pokud je šíře objektu více jak 5,5 metru, je z důvodu bezpečnosti převozu nezbytný policejní doprovod, který zajišťuje bezpečnost silničního provozu během přesunu,“ říká Jan Kodada s tím, že firma přepraví v průměru i několik desítek speciálních zásilek ročně.

Související