Chemický koncern BASF poslal své výrobky do Číny poprvé v uceleném vlaku. Kompletní organizaci přepravy včetně koordinace se železničním operátorem, vyřízení celních formalit a distribuce zboží v Číně zajistil pro německého výrobce logistický operátor Dachser.

Ucelený vlak vezl 42 kontejnerů do čínského Si-anu, odkud zboží putovalo dál na kamionech ke konečným příjemcům. Svou cestu započal na kombinovaném terminálu v německém Ludwigshafenu a do Číny pokračoval přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán. Protože se rozchod kolejnic na trase mění, kontejnery se překládají na další vlaky v polské obci Małaszewicze a na kazašsko-čínské hranici. 40stopé High Cube kontejnery jsou naloženy především granulovaným zbožím, aditivy pro pohonné hmoty a katalyzátory.

Cesta z Ludwigshafenu trvala 14 dní, a byla tak o dva týdny rychlejší než přeprava kontejnerovou lodí. Ludwigshafenský terminál hraje v logistickém konceptu firmy BASF klíčovou roli. Slouží jako logistický hub, kde výrobce sdružuje evropské zásilky a nakládá kontejnery na vlaky, a přímo sousedí s hlavním výrobním závodem firmy. Každý den je odsud vypraveno až 30 vlaků do 20 ekonomických center v celé Evropě.

„Rychlejší než námořní přeprava, levnější než letecká přeprava, s jednoduchým plánováním a vysokou spolehlivostí: pokud je zapotřebí splnit určité logistické požadavky, železniční přeprava do Číny po Nové hedvábné stezce je výbornou alternativou k leteckým a námořním přepravám,“ říká Thomas Krüger z Dachser Air & Sea Logistics. Poptávka po těchto železničních přepravách podle jeho slov stále roste a po ukončení pilotní fáze projektu budou následovat pravidelné víkendové odjezdy.

Dachser s výrobcem BASF v oblasti přepravy paletizovaných chemických výrobků po Evropě a v oblasti bezpečného skladování úzce spolupracuje již několik desetiletí.

Související