Řízení skladů a automatizace podnikových činnosti představují oblast vhodnou pro spolupráci softwarových tvůrců. Příkladem může být nedávno podepsaná smlouva o dlouhodobé spolupráci, kterou podepsal výrobce systému pro vnitropodnikovou logistiku a řízení skladových procesů Kvados a softwarová firma Asseco Solutions.

Podstatou oznámené spolupráce je doplnění informačního systému Helios od Asecca systémem myStock WMS pro řízení skladů od Kvadosu. Helios tak získá nástroj pro optimalizaci skladových procesů, řízení pracovníků skladu nebo možnost integrace automatizovaných technologií, jako jsou zakladače, linky a váhy. Oba systémy budou již brzy propojeny s využitím oboustranného interface na platformě API a Web Service. Řešení bude dostupné také přes celou partnerskou síť Helios Open.

Spolupráce zahrnuje všechny tři oborové verze. První, Retail, se týká obchodních společností, ať už se zaměřením na velkoobchod nebo s podporou e-shopů. Druhá verze, Production, pokrývá výrobní firmy s podporou veškerých potřebných postupů pro vstupní materiál, evidenci polotovarů i finálních výrobků napříč celým výrobním procesem. Třetí verze, Logistic, nabízí řešení pro společnosti poskytující logistické a dopravní služby.

Společní zákazníci si budou moci vybrat ze dvou variant produktu. myStock WMS Standard nabídne předpřipravené řešení s rychlou a cenově atraktivní implementací pokrývající rozsáhlé skladové procesy i výkonný reporting. Variantou pro firmy s nutností integrace náročných technologií je myStock WMS Enterprise, který je zakázkově přizpůsoben na míru konkrétní firmě.

Související