Letecká nákladní doprava patří mezi dopravní služby nejhůře postižené pandemií covid-19 a v současnosti kvůli tomu čelí jedné z nejtěžších výzev ve své historii. Letečtí dopravci padají do ztráty, letištní nákladní terminály jsou přetíženy nejrůznějším nákladem a celní správy pracují na mnoha místech světa v nedostatečném personálním obsazení. Situací se zabývala i Mezinárodní federace spedičních svazů FIATA, o jejím pohledu informoval Svaz spedice a logistiky ČR.

V posledních několika týdnech došlo v letecké dopravě k poklesu kapacity leteckých společností o téměř 45 procent z důvodu uzemnění letadel a přikládková kapacita na osobních letech zmizela se začátkem pandemie doslova přes noc. Až donedávna by mnoho leteckých dopravců omezilo spíše cargo, aby obsloužili cestující a jejich zavazadla. Nyní jsou však aerolinie nuceny vymontovávat sedadla pro cestující a do uvolněného prostoru umísťovat zboží. Klíčovým slovem se stalo přežití. Letadlům narychlo upraveným k přepravě nákladu se už říká i nově vytvořeným slovem – preighter – vzniklým spojením passenger a freighter.

S nerovnováhou je třeba počítat

„V kategorii osobní letecké přepravy vznikla obrovská nerovnováha, neboť letadla byla uzemněna příliš dlouhou dobu,“ upozorňuje Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR. „Opětovné uvedení do provozu by mohlo trvat mnoho měsíců. A přijde také úkol umístění kapacit, neboť letištní nákladní terminály jsou přeplněné a přetížené.“

Jak se bude obchod v blízké budoucnosti vyvíjet a která odvětví a země se budou normalizovat jako první, lze zatím jen odhadovat. Letectví bez povrchové konektivity nemá význam. V současnosti vlády začínají postupně odstraňovat místní blokády, ale při přibližování se k normálu bude hrát zásadní roli převod současných nahodilých alokací zpět na trvalejší linky.

Na obchodních linkách ovšem vždy existovala nerovnováha, a proto nelze očekávat plné objemy nákladu v obou směrech. Letecké společnosti se však snaží dosahovat optimálních výnosů na každém letu, nicméně to bude nyní v porovnání se dřívější situací extrémní výzvou pro celý obor. Všechny tyto faktory nutně hrají důležitou roli při nasazování kapacity leteckých společností v jednotlivých směrech.

Přijde chaos?

Pandemie přinesla leteckému průmyslu záplavu dosud neznámých problémů. Obor se musel vypořádávat s život ohrožující nemocí, se ztrátami pracovních míst, s obavami o živobytí pracovníků, problémy s likviditou a co je nejdůležitější, s beznadějí. To vyvolalo dominový efekt a přišla zoufalá opatření jak přežít – snižováním nákladů, snižováním mezd, snižováním počtu pracovních míst i téměř nulovými obchodními investicemi.

„Ve skutečnosti ale letecký průmysl zařadil zpátečku a restart celého procesu asi nastane spíše později než dříve. I když je ještě příliš brzy na to říct, zda vidíme už nějaké světlo na konci tunelu, nejnovější trendy, spojené s názory předních světových ekonomů vyvolávají otázku: Je to nejhorší už za námi?“ zamýšlí se Petr Rožek.

V každém případě musí být obor letecké nákladní přepravy ve stavu plné připravenosti na chaos, který by mohl s návratem k normálu následovat. Přidělování kapacit, otázka cen za leteckou přepravu, zda bude dostatečná podpora ze strany pozemní infrastruktury, skladování nákladu, dostupnost pracovní síly – to vše se samozřejmě nevyřeší přes noc, ale pravděpodobně fázově. Největším otazníkem nyní je, které obchodní relace porostou jako první, a zda letecké společnosti a celé odvětví zareaguje směrem k růstu, a samozřejmě jak rychle.

Nejen krize, ale také velká šance

Speditéři, hrdí na svou všestrannost, se musí proto rychle přizpůsobit neustále se měnícímu trhu. Letecká přeprava přepravuje řadu komodit, které podléhají rychlé zkáze, jako jsou léky, potraviny a podobně. Proto je nenahraditelná jiným způsobem dopravy. Už jsme viděli náklad v kabině, ale bereme-li v potaz naléhavost zásilek, které lze očekávat v příštích obdobích, jsme připraveni obsloužit zákazníky, kteří na rozdíl od dřívějších dob možná budou chtít v nejbližších dnech zvolit leteckou přepravu?

„Historicky po moři se přepravovalo v objemovém vyjádření 99 procent nákladu v exportu i importu. Je letecká přeprava připravena urvat si větší kus koláče?“ táže se Petr Rožek a zdůrazňuje, že odpověď musí znít samozřejmě ano. „Až jednou obchod opět poroste a ekonomiky se vrátí zpět k normálu, letecká nákladní doprava by se mohla stát první volbou u určitých citlivých a rychle se kazících komodit, bude-li cena přijatelná. Dokonce i aktuální nákladní kapacita by se mohla ukázat jako nedostatečná a taková situace by se mohla stát příležitostí pro nejpřipravenější.“

Související