V důsledku rozvoje výroby vzroste do konce roku 2022 poptávka po dalších 11,6 milionech metrů čtverečních skladových prostor. Předpokládají to prognózy poradenské společnosti Capital Economics. O očekávaném vývoji informovala mezinárodní poradenská firma Savills.

Realizovaná poptávka ze strany evropského výrobního sektoru se v posledních letech výrazně zvýšila, a to ze dvou milionů metrů čtverečních v roce 2012 na čtyři miliony metrů čtverečních v roce 2019, uvádí Savills. Přestože se očekává, že v roce 2020 bude poptávka o něco nižší, předpokládá se, že v roce 2021 opět překročí hranici čtyř milionů metrů čtverečních, a poté bude nadále růst (Graf 1).

Savills Graf 1 Evropská realizovaná poptávka po skladových prostorách ze strany výrobního sektoru m2
Savills Graf 1 Evropská realizovaná poptávka po skladových prostorách ze strany výrobního sektoru, čtvereční metry
Foto: Savills

Na evropský výrobní sektor připadá stejný podíl realizované poptávky po logistických prostorách jako ve Velké Británii, a to 14 procent. Vzhledem k tomu, že se tato evropská míra realizované poptávky v jednotlivých zemích liší – s vyšším podílem realizované poptávky ve střední a východní Evropě v rozmezí od 35 procent v České republice do 14 procent v Polsku - naznačuje to, že prognózy poptávky pro Evropu by mohly být konzervativní a vyšší než 11,6 milionu metrů čtverečních předpokládaných na konec roku 2022.

„V tomto ohledu Česká republika nadále těží z vysoké koncentrace dodavatelů pro automobilový průmysl, zejména podíváme-li se na čistou poptávku,“ říká Chris LaRue, ředitel a vedoucí oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí, Savills ČR a SR. V posledních pěti letech bylo v průměru 50 procent z celkové plochy průmyslových prostor, které si pronajaly výrobní společnosti, zabráno nájemci napojenými na automobilový průmysl.“

Podobně vidí situaci Mike Barnes, associate oddělení evropského průzkumu trhu Savills. „Pokud společnosti v krátkodobém horizontu přijmou politiku nearshoringu, aby se izolovaly od budoucího narušení dodavatelského řetězce, je pravděpodobné, že evropská výroba poroste, což zase vytvoří dominový efekt pro poptávku po skladech. Budou-li prognózy společnosti Capital Economics jen o 20 procent vyšší, bude do roku 2022 v celé Evropě zapotřebí dalších 13,9 milionu metrů čtverečních tradičních skladových prostor,“ říká Mike Barnes.

Podle červencového průzkumu Institutu pro řízení dodávek (Institute for Supply Management – ISM) 20 procent firem plánuje nebo již začalo přesouvat nebo přibližovat (reshore nebo nearshore) části své výroby, zatímco 27 procent sníží počet zaměstnanců. Jednou z výzev neashoringu je pro evropské výrobce nedostatek dostupných logistických prostor (Graf 2). Developeři jsou méně ochotni podstupovat riziko a spekulativní výstavba se bude v letech 2020 až 2021 pravděpodobně snižovat.

Savill Graf 2 Evropská míra neobsazenosti logistických prostor Q2 2020
Savill Graf 2 - Evropská míra neobsazenosti logistických prostor, Q2 2020
Foto: Savills

Podle Savills Nearshoring Indexu zveřejněného v červenci 2020 jsou země, které v Evropě nabízejí největší potenciál pro nearshoring, soustředěny ve střední a východní Evropě, a to díky nižším vstupním nákladům a přímému silničnímu a železničnímu spojení s hlavními západoevropskými spotřebitelskými trhy. „Česká republika je 5. nejatraktivnější evropskou zemí pro nearshoring, podporovaná vynikající infrastrukturou, příznivými vstupními náklady a zavedenou výrobní ekonomikou pro vývoz,“ uvádí Lenka Pechová, seniorní analytička průzkumu trhu Savills ČR a SR. Vzhledem k nízké úrovni automatizace ve výrobních provozech však bude důležitou roli hrát také dostupnost pracovní síly.

Související