Devadesát let své existence si letos připomíná mezinárodní logistický provider Dachser. Z původně malé přepravní firmy se stal globálním poskytovatelem logistických služeb s působností ve 44 zemích po celém světě, přitom zůstává rodinnou společností. Letošní rok uzavírá Dachser s pozitivními hospodářskými výsledky. Předběžné ukazatele za rok 2020 jsou srovnatelné s předchozím obdobím i navzdory propadům v některých segmentech trhu ve druhém čtvrtletí. Společnost zaznamenala mírný nárůst počtu zásilek a očekává obrat ve výši 3,1 miliardy korun.

Dachser má v současnosti 393 poboček na celém světě a o plynulý chod dodavatelských řetězců pečují obchodní divize pozemních přeprav European Logistics a divize leteckých a námořních přeprav Air & Sea. Obě divize jsou zastoupeny i v České republice. Počet zásilek českého Dachseru se oproti loňskému roku přibližně o jedno procento zvýšil na 1 126 600 kusů a společnost očekává mírné navýšení obratu na 3,1 miliardy korun. Tonáž zásilek mírně poklesla o zhruba 3 procenta na celkových 626 400 tun.

„Předběžné statistiky ukazují, že letošní rok zakončíme s mírným nárůstem v počtu zásilek i obratu, což je v kontextu celosvětové situace velmi dobrá zpráva,“ říká Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic

Nové letecké cargo linky

Dálkové mezikontinentální přepravy letos zažily a doposud zažívají turbulentní období. „Zejména nákladní letecké přepravy v letošním roce zaznamenaly extrémní propad v důsledku drastického snížení kapacit na trhu. Více než kdy před tím jsme pro naše zákazníky v kritických logistických situacích hledali alternativní možnosti, neustále informovali o nenadálých změnách a přicházeli se záložními řešeními,“ říká Radek Duda, country manager Air & Sea. Divize leteckých a námořních přeprav velmi rychle zareagovala na nedostatek kapacit pro letecké cargo zásilky a již v únoru zavedla vlastní letecký charter, a to na trase Šanghaj–Frankfurt a zpět.

Vzhledem k vysoké poptávce po leteckém spojení mezi kontinenty spustila v roce 2020 ještě další dva pravidelné chartery a jeden letecký most mezi USA, Latinskou Amerikou, Evropou a Čínou. Vývoj v oblasti leteckých přeprav přímo ovlivnil námořní přepravy – trh zaznamenal náhlé snížení volných kapacit a raketový nárůst cen. Dachser Air & Sea Logistics proto začal nabízet nový produkt rejdařů – „garantovaný“ námořní servis a z některých asijských destinací se výrazně více zboží přepravovalo do Evropy po železnici. Společnost také rozšířila nabídku služby na LCL linkách, které se letos těšily zvýšené poptávce.

Digitalizaci pandemie nezastavila

Navzdory mimořádné situaci pokračovaly letos v Dachseru klíčové projekty na prohloubení digitalizace. Investice ve výši šest milionů korun šla do první fáze projektu Short Distance 2.0. Jejím cílem byla optimalizace procesů na první a poslední míli, v rámci které byly zavedeny nové mobilní terminály pro řidiče na rozvozových linkách všech českých poboček pro pozemní přepravy. Zaměstnanci české pobočky také implementovali digitalizaci procesu leteckých zásilek v rámci statutu schváleného agenta, zavedli elektronický oběh faktur i digitální archiv a management dodavatelských dokumentů, digitalizovány byly i procesy v oblasti lidských zdrojů. 

Nezastavily se ani certifikační procesy. Skupina Dachser například získala pro další pobočku certifikaci CEIV Pharma od organizace IATA . Touto certifikací pro logistiku v oblasti Life Science & Healthcare tak pokrývá již tři kontinenty a je připravena se ucházet  o distribuci vakcíny proti onemocnění covid-19.

Firma se stoletou tradicí 

Historie Dachseru se začala psát v roce 1930, kdy Thomas Dachser založil přepravní společnost a pojmenoval ji po sobě. Firma se rozvíjela nejprve v Německu, kde otevírala nové pobočky. V 70. letech minulého století zavedla pro celou svoji flotilou nákladních vozidel přepravy ve výměnných nástavbách. Stala se tak přepravcem orientovaným na sběrnou službu, která je dnes hlavním předmětem podnikání společnosti v oblasti pozemních přeprav. Roli inovátora v oboru logistiky naplnil Dachser od té doby hned několikrát, například zavedením identifikace pomocí čárových kódů do logistiky či investicemi do vlastních IT řešení. A v této strategii pokračuje dodnes – kromě vlastního, silného IT oddělení má již několik let také oddělení výzkumu a vývoje, které se zabývá aplikovaným výzkumem technologií a procesů využitelných v reálné logistické praxi.

Dachser postupně provedl několik akvizic v řadě zemí Evropy i v mimoevropských regionech, jako je Jižní Amerika, Asie či severní Afrika. Přesto zůstává i v současnosti rodinnou firmou a funguje na principech udržitelného rozvoje. Tyto principy integruje do svých strategických rozhodnutí – ať už se to týká udržitelného investování, podpory a rozvoje potenciálu zaměstnanců či sociální uvědomění a ekologický přístup k podnikání. Firma organizuje své logistické služby tak, aby minimalizovala dopady svého podnikání na životní prostředí.

Udržitelná musí být rovněž personální politika a sociální odpovědnost. Pro vzdělávání v logistice firma proto založila a provozuje vlastní Dachser Academy. Má také sofistikované programy pro podporu studentů a mladých lidí v logistice i řadu projektů na pomoc dětem v chudých regionech světa.

V roce 2015 změnil Dachser změnil svoji právní formu na Societas Europaea (SE) a převedl sem své hlavní obchodní oblasti – Road Logistics ─ pozemní přepravy (zahrnující divize European Logistics a Food Logistics) a Air & Sea Logistics ─ letecké a námořní přepravy.

Do Česka přišel Dachser v roce 2004

V České republice působí Dachser od roku 2004, kdy se stal exkluzivním partnerem společnosti E.S.T. V roce 2006 uzavřely obě firmy smlouvu o joint venture a proces integrace byl završen v roce 2010 přejmenováním na Dachser Czech Republic.

„Ohlédneme-li se těch 90 let zpátky, vidíme jednotlivé kroky vývoje naší společnosti, které umožnily, aby se ze společnosti jediného vlastníka stal mezinárodním poskytovatelem logistických služeb. Celý svět se od základu změnil a Dachser se mění s ním, a to je pro něj a pro nás pro všechny, kteří ve společnosti působíme, velmi dobrý signál,“ uvádí Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic.

Související