Ve firemní strategii, kterou skupina představila již v závěru loňského roku, učinila společnost Jungheinrich z tématu udržitelnosti ústřední bod svých obchodních aktivit a stanovila si ambiciózní cíle. Jedním z nich je dosažení klimatické neutrality. Skupina v tomto směru nyní učinila zásadní krok prostřednictvím již dokončeného přechodu k nákupu zelené energie pro všechny své závody v Německu.

„Změna klimatu je jedním z nejpalčivějších problémů naší doby a společnost Jungheinrich si stanovila za cíl převzít vedoucí úlohu v boji proti globálnímu oteplování. Přechod na obnovitelné zdroje energie, které uspokojí naše potřeby ohledně dodávek elektřiny, je důležitým přispěním k větší udržitelnosti,“ říká Lars Brzoska, předseda představenstva společnosti Jungheinrich.

Studie proveditelnosti v Česku

Dalším krokem je plánovaný přechod na ekologickou energii v závodech společnosti Jungheinrich v zahraničí. Skupina zároveň začala vybavovat své závody fotovoltaickými systémy, aby mohla v budoucnu vyrábět také vlastní zelenou elektřinu. V České republice letos probíhá zpracování studie proveditelnosti na instalaci fotovoltaických panelů na centrále společnosti v Modleticích. Získaná energie bude primárně určena k nabíjení manipulační techniky, a nově bude také využívána ve stanici dobíjení elektromobilů, upřesnili zástupci společnosti na dotaz měsíčníku Logistika.

Od poloviny února provozuje Jungheinrich nezávisle svůj první systém na střeše svého závodu v bavorském Moosburgu. Centrála skupiny v Hamburku-Wandsbeku bude v průběhu tohoto roku vybavena solárními panely. V tuto chvíli se plánují projekty v mnoha dalších závodech a brzy bude následovat jejich realizace.

Emise ze spotřeby elektřiny? V Německu nulové

Ve finančním roce 2019 spotřebovaly výrobní závody a dceřiné společnosti Jungheinrich v Německu dohromady přibližně 45 600 000 kilowatthodin elektřiny. Úplným vyloučením používání elektřiny z fosilních paliv, jako je hnědé a černé uhlí nebo zemní plyn, společnost nyní snižuje své emise ze spotřeby elektřiny v Německu na nulu. Ve srovnání s tradičním energetickým mixem tak Jungheinrich snižuje roční emise oxidu uhličitého přibližně o 15 500 tun. K odstranění tohoto množství emisí oxidu uhličitého z atmosféry během jednoho roku by jako kompenzace byl zapotřebí smíšený les o rozloze odpovídající více než 1800 fotbalovým hřištím. Přibližně 69 procent z celosvětových emisí oxidu uhličitého společnosti Jungheinrich, které byly důsledkem spotřeby elektřiny, dříve pocházelo z Německa. Přechod všech německých závodů na obnovitelné zdroje energie umožnil skupině také výrazně snížit její globální ekologickou stopu.

„Zezelená“ i životní cyklus vozíků

S přechodem výroby na zelenou energii se zlepšuje i hodnocení životního cyklu vozíků vyráběných společností Jungheinrich. Přibližně 11 procent energie, kterou elektrický vozík Jungheinrich spotřebuje během svého životního cyklu, pochází z jeho výroby. „Odpovědnost za výrobky pro nás nezačíná ve výrobním závodě, ale mnoho kroků předtím. V rámci naší Strategie 2025+ zintenzivňujeme naše aktivity, abychom zajistili větší udržitelnost dodavatelského řetězce společnosti Jungheinrich, což zahrnuje nákup energie. To nám umožňuje vytvářet udržitelnou hodnotu pro naše zákazníky, zaměstnance, akcionáře, obchodní partnery a celou společnost,“ vysvětluje Lars Brzoska.

V prosinci 2020 se Jungheinrich připojil k mezinárodní kampani „50 lídrů v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany klimatu“, iniciativy skupin z různých odvětví, které zastávají vedoucí úlohu v ochraně klimatu a realizaci 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.

Související