Logistická a přepravní praxe přináší vedle dalších výzev také přepravu nadměrných či jiných neobvyklých kuriózních nákladů. „Gebrüder Weiss řeší každoročně vyšší stovky přeprav, které jsou svými rozměry, hmotností nebo charakterem neobvyklé a pro naše kolegy jsou vždy profesní výzvou, která je zároveň i určitým zpestřením jejich obvyklé činnosti,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Pro rakouské klienty přepravil loni na jaře Gebrüder Weiss komponenty malé vodní elektrárny. Do norského Stardalenu byly postupně převezeny součásti z Rakouska, Španělska a Turecka za použití kombinace silniční, námořní a trajektové dopravy. „Největší náklady měly rozměry 5,55 x 4,00 x 3,25 metru a jejich hmotnost dosahovala 46 000 kilogramů. V tomto konkrétním případě se jako největší výzva ukázala mimořádně členitá morfologie terénu na území Norska. Všechny nástrahy velmi malých přístavů, úzkých silnic i strmých hor se však podařilo překonat a všechny komponenty vodní elektrárny dorazily v pořádku a včas na místo určení,“ uvádí Jan Kodada.

Závod s časem na cestě z Přerova do Antverp

Mimořádnou zásilku si vzal Gebrüder Weiss na starost v okamžiku, kdy se ukázalo, že v důsledku změny jejích rozměrů na poslední chvíli došlo k uvíznutí nákladu v Přerově v České republice. „Klient se na nás obrátil v situaci, kdy se neúspěšně snažil najít způsob, jak přesunout dva kusy nákladu do Antverp k nalodění a další přepravě do Chile,“ říká Jan Kodada.

První z jednotek měla rozměry 12 x 4,6 x 4,3 metru a hmotnost pět tun, druhá potom vážila dokonce 15 tun a disponovala rozměry 10,5 x 5,5 x 4,2 metru. „Pro přepravu takového nákladu po německých a belgických silnicích je potřeba zvláštní povolení, k tomu ale s ohledem na termín vyplutí lodi z antverpského přístavu, nezbýval dostatek času,” vysvětluje Jan Kodada. Gebrüder Weiss proto zvolil netradiční cestu a namísto kratší pozemní cesty do Antverp se rozhodl odvézt náklad do Gdaňsku, na lodi RORO jej přepravit do Belgie a v rámci antverpského přístavu jej přesunout k nakládce do příslušného plavidla na pontonu. „Díky našemu pružnému a vskutku nestandardnímu řešení jsme dokázali dopravit náklad do Antverp včas, dokonce s rezervou 24 hodin před uzávěrkou nakládky zaoceánské lodi do Chile,” uzavírá Jan Kodada.

Stěhování obydlí z Dubaje do Constanty

Další rumunský zákazník objednal loni na podzim u Gebrüder Weiss přestěhování ubytovacího zařízení z průmyslové zóny v Dubaji, přes přístav Jebel Ali do Constanty v Rumunsku. „Mezi těmito dvěma destinacemi neexistuje přímé nákladní lodní spojení nákladní oceánská služba. Proto bylo nezbytné zajistit kontejnerové plavidlo z Jebel Ali do Istanbulu, kde byl náklad o rozměrech 22,5 x 6,7 x 5,2 metru a hmotnosti 56 tun překládán na loď mířící do přístavu v Constantě. Právě rozměry a hmotnost nákladu byly výzvou pro bezpečnou překládku a doruční zásilky na její konečnou destinaci poblíž důležitého rumunského přístavu,” vypráví Jan Kodada.

Silniční přeprava Švédsko – Srbsko

Pro klienta z Číny zajišťoval Gebrüder Weiss převoz dvojice kolových nakladačů Caterpillar z výrobního závodu ve Švédsku do největšího evropského měděného dolu poblíž města Bor v Srbsku. „S ohledem na rozměry obou strojů bylo nutné cestovat v noci, navíc s policejním doprovodem po celé trase transportu. Přestože každý z nakladačů váží bezmála 52 tun a jeho rozměry jsou 11,43 x 3,97 x 4,17 metrů, nečinila tato zakázka našim zkušeným kolegům žádné mimořádné obtíže,“ popisuje Jan Kodada.

Transport hydraulického lisu z Číny

Další výjimečnou přepravní zakázkou Gebrüder Weiss byl přesun 80 tisíc kilogramů těžkého hydraulického lisu. Toto zařízení bylo potřeba vyzvednout v Šanghaji, s využitím plavidla RORO jej odvézt do německého Bremehavenu a odtud po silnici do Rumunska. „Tento o poznání složitější způsob kombinující lodní přepravu se silniční jsme zvolili zejména pro její spolehlivost a vyšší rychlost ve srovnání s námořním transportem break bulk zásilek přes Černé moře. Tato konkrétní úspěšně provedená zakázka se stala základem další spolupráce. Pro stejného klienta jsme v následujícím období přepravili v součtu dva tisíce tun dalšího nákladu,“ dodává Jan Kodada.

Podle názoru redakce Logistiky snímek z „nejfotogeničtější“ přepravy nadměrného nákladu v podání Gebrüder Weiss uveřejníme v tištěném vydání časopisu v jeho čtvrtém čísle, které vychází ve středu 14. dubna.