Elektromobilita je na postupu ve světě i v České republice. Na silnicích jezdí stále více elektřinou poháněných vozidel a postupně se zvyšuje také počet veřejných dobíjecích stanic. Kolik jich elektromotoristům aktuálně slouží, ukazuje seznam zveřejněný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podle něj bylo k letošnímu 31. březnu v České republice na 700 dobíjecích stanicích evidováno 1310 dobíjecích bodů. O seznamu informovala také veřejná výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu.

„Dvě ze tří veřejných dobíjecích stanic (67 procent) provozují tři energetické skupiny, celkem 38 procent stanic provozuje ČEZ, 18 procent PRE a 11 procent E.ON,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu. „Nejvíce DC stanic, které umožňují rychlejší nabíjení stejnosměrným proudem provozuje ČEZ – má jich 208, 52 E.ON, 35 PRE, 22 MOL a 13 Lidl. Ministerstvo průmyslu a obchodu eviduje celkem 61 subjektů provozujících veřejné dobíjecí stanice v České republice.

V Centrálním registru vozidel bylo podle dat Svazu dovozců automobilů k letošnímu 31. březnu evidováno 10 348 osobních elektrických vozidel, z toho 6680 bateriových elektrických a 3668 plug-in hybridních. Na jeden dobíjecí bod tak připadalo 7,9 osobních elektrických vozidel.

Anketa zjišťovala zvyklosti při dobíjení

Centrum dopravního výzkumu v nedávné době rovněž zveřejnilo anketu, týkající se zvyklostí při dobíjení elektrických vozidel. „Zatím se ankety zúčastnilo přes 160 respondentů, z nichž téměř 80 procent tvořili majitelé bateriových elektrických vozidel a 20 procent pak majitelé vozidel plug-in hybridních,“ uvádí Lukáš Kadula, který se v CDV věnuje projektům z oblasti čisté mobility. „Tři ze čtyř respondentů řídí elektrické vozidlo téměř denně. Že tato vozidla nejsou využívána jen na krátké vzdálenosti, svědčí fakt, pouze 3,6 procenta respondentů ujede ročně vzdálenost do 5 tisíc kilometrů, 5 až 10 tisíc kilometrů 11,4 procenta, 10 až 20 tisíc a 20 až 30 tisíc kilometrů ročně ujede shodně 28,3 procenta respondentů.

Téměř tři ze čtyř respondentů ujede s elektrickým vozidlem ročně vzdálenost přesahující 30 tisíc kilometrů. Přibližně 30 procent respondentů nabíjí bateriová elektrická vozidla (téměř) denně doma, téměř 11 procent respondentů pak doma nenabíjí vůbec, přibližně 60 procent respondentů pak nabíjí bateriová elektrická vozidla na pracovišti. Na první pohled odlišná, nikterak však neočekávaná, je situace v případě dobíjení plug-in hybridních vozidel, která více než 70 procent respondentů dobíjí (téměř) denně doma. Jedná se o průběžné výsledky, plánujeme sledovat, jak se budou v čase vyvíjet nejen registrace elektrických vozidel, ale také zvyklosti při jejich dobíjení.  

Data z čisté mobility na jednom místě

Na webu CIVINET https://www.civinet.cz/cista-mobilita/ jsou zveřejněny informace a aktuální analýzy vozidlového parku a infrastruktury, díky lze sledovat rozvoj čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Informace jsou členěny jak z pohledu EU, detailněji pak v rámci České republiky. Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy data pravidelně aktualizuje.