Na popud jednoho našeho studenta jsme byli donuceni „zalovit ve svých brožovaných životech“ a donutit se vypotit několik faktických poznámek k jeho dotazu „Kdo to je agent zasílatele či dopravce, respektive rejdaře?“. Pak jsme došli k závěru, že by možná nebylo špatné poskytnout tyto informace i dalším kolegům z této tak zajímavé, různorodé a stále se vyvíjející odbornosti, jakou doprava určitě je.

Jde o subjekty, s jejichž činností, nebo snad i s „povoláním“, se můžeme setkat relativně často, přestože není vždy na první pohled úplně vidět.

V našich odborných kruzích bylo o jejich aktivitách, možná trochu paradoxně, větší povědomí v období do roku 1989, tj. za existence modelu centrálně řízené ekonomiky. Například Československá námořní plavba (ČNP) by se bez nich vůbec neobešla (okolnosti, za kterých byla činnost ČNP po roce 1989 fakticky zlikvidována, ponechme tuto chvíli stranou, nejsou tématem tohoto článku). Proto za tímto příspěvkem pro zajímavost přetiskujeme článek z podnikového zpravodaje ČNP z roku 1969, z něhož vysvítají obecně platné principy agentské práce.

Agent zasílatele

Zde budiž úvodem řečeno, že agenta zasílatel nepoužívá při své činnosti vždy − jde o to, kdo, kde, kdy, jak, co a pro koho zasílatel přesně dělá.

V řadě svých aktivit ho zasílatel vůbec nepotřebuje, jindy by se bez něho vůbec neobešel…

Je to obdobné jako v jiných „řemeslech“, kde se agenti využívají.

V tomto smyslu se pojem „agent“ v zasílatelství používá pro subjekt (například firmu) spolupracující zpravidla s velkým, ale především s mezinárodním zasílatelem.

Posláním agenta je zajišťovat (spoluobstarávat, či dokonce provádět) některé smluvené služby pro zasílatele. Rozsah a další specifikace takových služeb jsou předmětem interní dohody agenta a zasílatele.

Agenti jsou využívání zejm. v cizích zemích, kde se zasílatelovi nevyplatí mít vlastní pobočku či afilaci (k tomuto pojmu se někdy příště v souvislosti se zasílatelstvím asi vrátíme) nebo kde nemá spolupracujícího (např. místního) zasílatele.

Vyskytující se ale i agenti, kteří se specializují jen na některé konkrétní činnosti − např. na celní služby, zajištění nakládky/vykládky/konsolidace apod., zpětné vytěžování dopravců pracujících pro daného zasílatele atd.

Agent může plnit i funkci „naháněče zákazníků“ pro zasílatele, který pro něho v zahraničí za provizi shání obchody.

Je to celé samo sebou podstatně složitější a provázanější.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.