ČSPD jako dunajský říční rejdař provozovala především říční lodě na Dunaji. Mimoto ale provozovala i tzv. říčně-námořní plavbu se zaměřením především na oblast Středozemního, Jaderského, Černého a Azovského moře. Podle podnikových statistik, resp. statistik Federálního ministerstva dopravy − FMD, kterému byl (na rozdíl od ČNP podřízené Federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu − FMZO) podnik ČSPD podřízen, byl roční objem námořních přeprav realizovaných ČSPD kolem 100 tisíc tun exportních a importních zásilek.

Po řekách bez problémů, na moři opatrně

Podstatou provozování říčně-námořní plavby, tedy systému přeprav řeka-moře(-řeka), byla a je přímá, bezpřekládková přeprava zásilek (včetně kontejnerů) po velkých říčních a námořních cestách realizovaná plavidly, která jsou přizpůsobena říční a tzv. malé kabotážní námořní plavbě, tzv. short sea shipping. Říčně-námořní plavidla jsou zpravidla považována za zvláštní podskupinu či za součást skupiny kabotážních plavidel. Charakteristickým znakem těchto plavidel je jejich ploché dno, které jim s relativně malým ponorem umožňuje bezproblémovou plavbu po řekách, ale znemožňuje jim větší využití v námořní plavbě (kvůli omezené stabilitě).

Říčně-námořní přepravy mají za svůj základní cíl zejména časovou úsporu spočívající v odstranění překládkových operací, jinak nutných ve zpravidla přepravně přehlcených říčně-námořních přístavech v ústích velkých řek (v deltě Dunaje, ústí Rýna, Donu, Dněpru, ale i Volhy, Mississippi, Amazonky apod.). Jejich používání je ve světě poměrně velmi rozšířené (například v severozápadní Evropě). Přepravy řeka-moře-řeka jsou u hromadných suchých, ale i kapalných substrátů (rudy, uhlí, hnojiva, železný šrot, obilniny a ropné deriváty či někdy i zkapalněné plyny apod.) v této podobě při relativně velkých přepravních množstvích často bezkonkurenční.

Počítalo se s velkými říčními kanály

U přeprav řeka-moře(-řeka) se na začátku (a eventuálně i na konci) přepravy předpokládá provedení říční přepravy z/do hlubšího vnitrozemí s tím, že námořní úsek přepravy plavidlo pluje kabotážně (respektive v některém z režimů příbřežní plavby).

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 50 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.