CMC Genesys je inovativní balicí systém schopný v reálném čase (just‑in‑time) vytvářet z nekonečného vlnitého kartonu (fanfoldu) boxy na míru balenému produktu nebo skupině produktů.

Spojuje výhody již osvědčených technologických řešení CMC CartonWrap a CartonPack a zároveň přináší řadu nových patentovaných funkcionalit.

Základem celého řešení je vestavěný řezací modul (plotter), který na základě naměřených hodnot rýhuje a nařezává arch připravený z nekonečného kartonu (fanfoldu), což umožňuje vzniknout unikátnímu, na míru připravenému boxu, který automaticky fixuje obsah do něj vložený.

Genesys je sestaven z jednotlivých modulárních částí, které s ovládacím softwarem tvoří funkční celek. Modulární konstrukce umožňuje konfigurovat řešení s ohledem na konkrétní potřeby zákazníka. Zároveň umožňuje případné budoucí rozšíření systému.

800 krabic za hodinu

Na samém počátku jsou jednotlivé položky zásilky vloženy do patentovaného systému CMC Vary-Tote, v němž jejich uspořádání usnadňují dvě nastavitelné vodicí příčky – pomáhají uspořádat vložené zásilky na minimální objem. Díky unikátnímu designu může obsluha snadno a rychle přizpůsobit vodicí lišty každé jednotlivé zásilce.

Jak probíhá proces balení

1. Načtení unikátního ID kódu produktu či skupiny produktů (dále jen „produkt“); vložení produktu do systému Vary‑Tote; úprava pohyblivých příček Vary‑Tote podle rozměrů vloženého produktu; měření tří rozměrů produktu vestavěným 3D skenerem.

2. Zavedení tzv. fanfoldu z dvojitého podavače v závislosti na naměřených rozměrech; vytvoření polotovaru na míru balenému produktu.

3. Umístění produktu do vytvořeného kartonového polotovaru – předpřipraveného boxu; vložení faktury, letáku apod.; uzavření boxu.

4. Vytištění etikety a její aplikace na box; potisk boxu; odběr boxů z výstupního dopravníku.

Vestavěný 3D skener naměří rozměry vznikající zásilky a pak již může vznikat na míru připravený kartonový box, tedy přepravní obal zásilky. Ze systému Vary-Tote jsou položky zásilek ukládány a uzavírány do krabic automaticky. Jedinečná konstrukce krabic odstraňuje potřebu výplňového materiálu a zboží dokonale chrání a fixuje. Na obal je přitom spotřebováváno o 20 až 40 procent kartonu méně v porovnání se stávajícími řešeními.

Genesys vytvoří až 800 krabic za hodinu, přičemž jejich rozměry (výška x šířka x délka) se mohou pohybovat v rozmezí 70 x 270 x 210 až do 290 x 560 x 380 milimetrů.

Automatická balicí linka zajišťuje rovněž tisk a aplikaci etiket, vytisknutí a automatické vložení faktury, vložení letáků, kontrolní vážení, aplikaci personifikovaného potisku či spojení s výstupním dopravníkem.

Příjemce vyjímá obsah z boxu mimořádně snadno, a to i díky adhezivnímu proužku, který zásilku bezpečně uzavírá. Box lze tedy používat i k případnému vrácení zboží.

Technologie Genesysu téměř zcela odstraňuje nutnost ručního balení zakázek. Nově je nainstalována například ve skladu německé firmy DocCheck, kde balí i medicínské zboží, či ve skladu nizozemského internetového obchodu Bol.com. 

Související