Před deseti lety uvedl Dachser na český trh řešení Dachser Chem Logistics, které kombinuje firemní know-how v oblasti evropské sběrné služby se specifickými potřebami chemického průmyslu. Dnes je chemická logistika nedílnou součástí služeb společnosti. Ta jen za loňský rok přepravila téměř 89 tisíc zásilek s chemickými výrobky o celkové váze 32 800 tun.

Chemický průmysl je jedním z nejúspěšnějších a nejvíce konkurenceschopným průmyslovým odvětvím a doslova zásobuje všechny ostatní sektory klíčovými meziprodukty, finálními produkty i řešeními. Navzdory turbulentní globální ekonomice i v posledních letech vykazuje stálý růst.

„Růst tohoto odvětví je nejvíce poháněn pokračujícími inovacemi a diverzifikací materiálů a komponentů ve výrobním a stavebním sektoru stejně jako v oblasti spotřebního zboží,“ říká Michael Kriegel, department head Dachser Chem Logistics. Logistika pro tyto sektory pak může představovat rozhodující přidanou hodnotu. 

Související

Historie specifického řešení pro globální zákazníky z chemického i kosmetického průmyslu spadá do roku 2007, na český trh bylo uvedeno v roce 2011. Dachser Chem Logistics kombinuje přepravní a skladovací služby s velmi specifickými odbornými znalostmi chemické logistiky. S využitím globální sítě pozemních, leteckých a námořních přeprav, standardizovaných procesů a s podporou inteligentních informačních technologií dokáže Dachser poskytovat spolehlivé přepravní časy i potřebné kapacity. Interní standardy kvality a bezpečnosti pak splňují a dalece přesahují zákonné požadavky.

„Nebezpečné zboží je u Dachseru v dobrých rukou, bezpečnost je naší hlavní prioritou,“ vysvětluje Petr Chalupný, project manager Dachser Chem Logistics. „Základem efektivity evropské i globální sítě společnosti Dachser jsou pak jednotné standardy a IT.“

Klíčovou roli hrají integrované systémy po řízení přeprav a správu skladů: EDI centrum jako centrální komunikační platforma, internetový portál eLogistics a nástroj pro řízení událostí v rámci dodavatelského řetězce ActiveReport. Zabezpečení dat pro tyto systémy je certifikováno podle ISO 27001.

Správné zacházení s nebezpečným zbožím vyžaduje vysoce kvalifikované specialisty napříč celým logistickým řetězcem. Dachser zavedl pro obchodní oblasti Road Logistics a Air & Sea Logistics jednotná interní nařízení s definovanými procesy pro přepravy a hodnocení rizik a investuje v této oblasti do vzdělávání svých zaměstnanců. Společnost má více než 255 regionálních bezpečnostních poradců pro nebezpečné zboží po celém světě, kteří každý rok provádějí pravidelné interní a externí školení pro více než 12 700 zaměstnanců.

Důraz na bezpečnost prověřily i nezávislé zdroje. Celkem 24 poboček Dachser po celém světě získalo kladné hodnocení SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability). „Dachser v České republice jako partner chemického průmyslu je navíc držitelem certifikátu Responsible Care – odpovědné chování v chemii, které uděluje Svaz chemického průmyslu České republiky,“ uvádí Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic.

Rostoucí ukazatele svědčí o zájmu o tuto službu. V roce 2020 Dachser odbavil přibližně čtyři miliony zásilek s chemickým zbožím o celkové hmotnosti 3,4 milionů tun, a to včetně 1,25 milionů zásilek s nebezpečným zbožím o váze 457 tisíc tun. Dachser v České republice za loňský rok odbavil téměř 89 tisíc zásilek s chemickým zbožím vážících celkem 32 800 tun.

Související