„Vývoj inovací v automotive logistice je překotný. Pokud nenaskočíte dnes, už to nemusíte dohnat. Udělejte krok k tomu, aby byla logistika digitální co nejdříve,“ vyzval v úvodní přednášce Marco Prüglmeier, který v loňském roce po dlouholetém působení v BMW Group založil vlastní konzultační společnost i2market. Představil také svou knihu o inovacích v logistice, v níž se věnuje zejména integraci moderních technologií do skladových procesů a efektivnímu využívání AI a robotů v logistice. 

Pod pokličku technologií budoucnosti nahlédli Michael Schneider a Dylan Sheppard z idealworks, dceřiné společnosti BMW Group založené na konci roku 2020, která se na TALu představila jako jeden z hlavních partnerů. Součástí jejich přístupu Digital First je virtuální optimalizace, přitom simulace je hlavním nástrojem pro vývoj autonomních mobilních robotů. „Simulace umožňuje adaptovat se na požadavky zákazníků. Nacházíme se v době, kdy dokážeme vyvinout produkt pouze na základě simulovaných dat,“ zaznělo v jejich příspěvku.

Správnou rovnováhu v IT a logistice se snaží hledat i v International Automotive Components Group. „Standardizované prostředí ERP je výzvou i přínosem, je ale třeba citlivě vyvažovat flexibilitu a standardizaci,“ myslí si Tolga Özkundakci, který představil, jak se společnosti daří implementovat standardizovaný ERP systém spolu s logistickým a výrobním řešením napříč pobočkami v celé Evropě. Důležitost týmové spolupráce v digitalizačních procesech vyzdvihl Tomáš Vondrák, ředitel brandýských závodů Continental Automotive: „Srdcem konceptu Digital Factory by i nadále měli být lidé a jejich cílený rozvoj. Díky digitalizaci se můžeme posunout k velmi výkonné, ale zároveň i skvěle fungující kultuře.“

Související

Základem je vyvážená digitální transformace

O zkušenosti s digitalizací a automatizací se podělili také zástupci společností Robert Bosch, SEAT:CODE nebo Weland Solutions. Společným jmenovatelem byl vyvážený přístup k digitální transformaci – diskutovalo se nad výhodami plné, resp. částečné automatizace, nad mírou flexibility korporátních IT standardů nebo rozdělením práce mezi stroj a člověka. V závěru odborného programu demonstroval Ivan Marinec z AIM Partners na příkladu digitalizace procesu přepravních služeb, jak lze prostřednictvím matematických algoritmů ušetřit náklady na přepravu zboží, které v logistice představují jedny z největších položek.

TAL propojuje technologie i lidi

Konference TAL je tradičně také prostorem pro společenská setkání. Součástí bohatého doprovodného programu byla letos přednáška fotografky Markéty Navrátilové o logistice při fotografování cyklistů na Tour de France nebo představení nejnovějších logistických trendů očima partnerských společností Deloitte a Lintech. V průběhu celého dne si návštěvníci v #AimtecLabu mohli na vlastní kůži vyzkoušet nejmodernější technologie, jako je Location Based Services, Real-Time Reporting nebo Digital Twin. Nechyběl ani slavnostní přípitek k výročí založení firmy Aimtec, která letos slaví 25 let na trhu.

„Máme velkou radost, že se i v letošním roce podařilo prostřednictvím TALu propojit odborníky z několika zemí a posílit sdílení konkrétních zkušeností a inovací. Logistické automotive firmy se tak mohou posouvat vpřed mnohem rychleji a využít best practices od lídrů v oboru,“ charakterizovali smysl akce zástupci společnosti Aimtec společně s IHK Regensburg a Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou.

Partneři VertiFlex a Zebra Technologies

Hlavními partnery konference byly vedle idealworks také společnosti VertiFlex a Zebra Technologies. „Je skvělé vidět reálné důkazy toho, že technologie umožňující automatizaci logistiky se již stávají standardem,“ říká Pavel Kraus, Managing Director firmy VertiFlex.
„Letošní ročník opět dokázal, že TAL je místem, kde se setkávají ti nejlepší z našeho oboru a společně nacházejí řešení, která budou formovat budoucnost automotive logistiky,“ dodal Marek Písečný, Channel Account Manager CZ & SK ze Zebra Technologies.

Související