Projektová logistika musí naplnit všechny požadavky investorů. Odborníci tohoto oboru zodpovídají za každou fázi celého procesu. Od administrace a řízení, přes dopravu, skladování a doplňkové služby, až po samotné dodání na staveniště. To vše v přesně definovaném časovém rámci. Outsourcing logistických služeb do rukou zkušeného operátora proto investorovi zaručuje, že celý proces proběhne hladce a ve stavební lokalitě budou klíčové díly včas.

„Společnost ESA logistika poskytuje v této oblasti celou škálu služeb. V závislosti na potřebách klienta naplánujeme celý proces, vyřídíme formality včetně cel, zorganizujeme balení, silniční, železniční, námořní nebo leteckou dopravu a zajistíme též veškeré potřebné vybavení,“ uvádí Damian Popek, manažer odpovědný za oddělení speciální přepravy společnosti ESA logistika.

Energie zpoza moře

Stator je jedním z klíčových dílů elektrárenského bloku, kde spolu s rotorem tvoří generátor vyrábějící elektřinu. Stator pro polskou elektrárnu Kozienice byl vyroben v Japonsku, vážil 460 tun a byl 14,5 metru dlouhý. Nejprve se dva měsíce plavil do přístavu v Gdyni a poté po komplikované překládce dokončil cestu po železnici na 32nápravovém vagónu Schnabel dovezeném z Rakouska – nejprve do stanice Świeże Górne a poté přímo na staveniště bloku o výkonu 1075 MW ve druhé největší elektrárně v Polsku. „Odehrálo se to téměř před šesti lety a šlo o jeden z prvních transportů tohoto typu realizovaný společností ESA logistika. Plánování celé akce trvalo několik měsíců, ale díky vynikající přípravě proběhla samotná přeprava bez problémů,“ vzpomíná Damian Popek.

Plyn z mořských hlubin

Nejen největší nebo nejtěžší prvky představují pro logistického operátora výzvu. Zcela odlišným, ale stejně komplikovaným projektem je dodávka potrubí pro podmořský plynovod Baltic Pipe. Ten umožní dovážet z Norska do Polska až 10 miliard metrů krychlových plynu ročně. Právě toto palivo budou využívat polské plynové elektrárny, které v příštích letech nahradí vysloužilé elektrárny uhelné. Proto je výstavba plynových elektráren klíčovým článkem polské energetické transformace, kde nepřerušené dodávky paliva zajistí právě plynovod Baltic Pipe. Během jeho výstavby budou na dno Baltského moře položeny tisíce metrů ocelových trubek. Díly pro stavbu plynovodu dodávají polští a zahraniční výrobci, což znamená, že logistický řetězec vyžaduje využití mnoha druhů dopravy.

Související

ESA logistika zde zodpovídá za celý logistický proces na území země, tedy za vykládku z lodi nebo vlaku, skladování potrubí, nakládku na přepravní soupravy, dodávku na místo určení, vykládku na speciálně připravené skladovací podpěry a případnou opravu potrubí. Včasné dokončení projektu vyžaduje, aby každý den na cílové místo dorazilo i několik desítek specializovaných přepravních sad. Jak říkají logistici z Gliwice pracující na Baltic Pipe, klíčem k úspěchu tohoto projektu je dokonalé načasování všech dílčích úkolů.

Investice do energetické infrastruktury jsou obrovské, několikafázové projekty, v nichž musí i ta nejmenší část dokonale fungovat. ESA logistika má i na tomto poli bohaté zkušenosti.

Související