Společnost Kühne + Nagel loni oslavila 130 let od svého založení a místo pohledů zpět se snaží dívat kupředu. Dnes se jedná o moderní a úspěšnou firmu, která má ve více než 100 zemích světa zhruba 1400 poboček. Je jedničkou v námořní přepravě a kromě kvalitního poskytování logistických služeb se dívá i na životní prostředí a podobně jako ostatní společnosti si dává nelehké, zato nesmírně důležité cíle.

Snižování emisí a uhlíkových plynů

Plánuje mnoho investic do obnovy lesů i přeměny vozového parku. Jedním z dalších cílů je uhlíková neutralita celého dopravního řetězce do roku 2030. „Považujeme za důležité podílet se na řešení klimatické situace. Pokud jde o naše vlastní přímé emise, fungujeme od konce roku 2020 na bázi uhlíkové neutrality a v tomto odvětví zaujímáme díky programu Net Zero Carbon průkopnickou roli. Do konce roku 2030 chceme dosáhnout uhlíkové neutrality i u zásilek přepravovaných prostřednictvím našich subdodavatelů, jako jsou letecké společnosti, rejdaři či silniční dopravci,“ řekl Logistice Miroslav Pudil, současný generální ředitel lokální pobočky Kühne + Nagel.

Začátkem října se společnosti Kühne + Nagel a Lufthansa Cargo dohodly na exkluzivním partnerství pro používání a propagaci syntetického paliva od berlínské neziskové organizace atmosfair. Tento druh paliva je považován za palivo budoucnosti a mělo by umožnit snížit emise oxidu uhličitého u leteckých motorů na nulu.

360
zaměstnanců pracuje nyní v osmi pobočkách Kuehne + Nagel v České republice.

To, že se Kühne + Nagel opravdu věnuje podpoře klimaticky neutrálního paliva, dokazují nejen její aktivity uvnitř firmy, ale i její logistické aktivity. V polovině září totiž oznámila, že zajistí přepravu komponentů pro výstavbu prvního komerčního závodu Haru Oni na výrobu klimaticky neutrálních paliv, tzv. e-fuel.

Projekt Haru Oni je ukázkou spolupráce společností Siemens Energy, Porsche a Highly Innovate Fuels v Chile. Jeho cílem je vývoj paliva z větru a vody, které nebude zatěžovat životní prostředí a bude se snažit o dekarbonizaci logistiky. Do roku 2022 se má vyrobit přes 130 tisíc litrů tohoto klimaticky neutrálního paliva a během dalších let se má toto množství mnohonásobně navyšovat, podle jednotlivých fází projektu. V první fázi − do konce roku 2024 − to má být dokonce 55 milionů litrů ročně.

Přeprava komponentů má před sebou dlouhou cestu. Do konce letošního roku mají být hlavní součásti větrné turbíny (gondola, lopatky a věžové části) přepraveny z několika přístavů v Číně a dodány v rámci jedné, částečně charterové lodní zásilky do města Punta Arenas v Chile. Kromě toho budou ještě zajištěny různé kontejnerové a plošinové (flat-rack) přepravy z Evropy. Nejdelšími součástmi zásilky jsou tři lopatky o délce přes 65 metrů a nejtěžší částí je gondola o hmotnosti téměř 77 tun.

„Po celém světě budou vznikat nové dodavatelské řetězce, které budou obnovitelnou energii přepravovat z jednoho regionu do druhého. K zajištění těchto infrastruktur je zapotřebí zkušená projektová logistická podpora,“ uvedl Torsten Dubsky, ředitel projektu Haru Oni ve společnosti Siemens Energy.

Zajímavá čísla:
1890 – založení společnosti
130 let od založení společnosti oslavili v roce 2020
1395 poboček po celém světě
109 zemí, ve kterých K+N zajišťuje logistické služby
2030 – snaha o dosažení uhlíkové neutrality

Start před více než 130 lety

Oficiální vznik společnosti se datuje k červenci 1890. Tehdy dva obchodníci − August Kühne a Friedrich Nagel − založili v německých Brémách malou spediční firmu a dali jí název složený z jejich příjmení. Přepravovali vše možné, od bavlny a obilí přes dřevo a sklo až po krmivo pro zvířata a cukr.

Začátkem 20. století do firmy nastupuje nový partner − Adolf Maass, který pomáhá otevřít novou pobočku v Hamburku, který je dnes nazýván evropskou bránou do světa. Možná právě tento krok udělal z Kühne + Nagel jednu z nejvýznamnějších společností v oblasti námořní přepravy. V roce 1907 Friedrich Nagel zemřel a jeho podíl přebírá August Kühne, ale odkaz zemřelého spoluzakladatele společnosti zůstává v názvu firmy dodnes.

Po celém světě budou vznikat nové dodavatelské řetězce, které budou obnovitelnou energii přepravovat z jednoho regionu do druhého.
Torsten Dubsky, ředitel projektu Haru Oni ve společnosti Siemens Energy.

Nad Německem se stahují mračna

Blíží se první světová válka a ta měla negativní vliv i na spediční společnost. Válka totiž zastavila podnikání a způsobila velký útlum. Mnoho peněz v oběhu a pevné ceny surovin způsobily hyperinflaci. Poválečné reparace a růst životních nákladů tomu nepřidaly a došlo k devalvaci německé marky.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.