Logistika je dnes odborná a velmi komplexní činnost propojená s oblastí informačních technologií. Řada e-shopů starost o ni přenechává poskytovatelům logistického fulfillmentu. Tato služba usnadňuje internetovým obchodům zavádění a rozvíjení logistických procesů, od skladování zboží, obalových materiálů, expedici až po dopravu. Na přání e-shopu může firma poskytující fulfillment přibalovat k zásilkám třeba i marketingové předměty a dárky. Obchod se tak může plně soustředit na svůj vlastní provoz a marketing.

„Když to zjednodušíme, je to jako se sdílením kola, auta nebo kanceláře,“ vysvětluje Pavel Vyoral, výkonný ředitel Pošty bez hranic. „E-shopům odpadá velká vstupní investice a sklad je jim k dispozici, když to potřebují. Odpadá bariéra růstu, neboť s fulfillmentovým centrem se e-shopu nestane, že sklad je už příliš malý nebo naopak zbytečně velký. Díky fufillmentu je vždy takový, jaký zrovna e-shop potřebuje.“

Například Fulfillmenton, který je projektem Pošty bez hranic, může nabídnout pozdější čas pro uzávěrku objednávek, více dopravců a umí pomoci se vstupem na trh i s výběrem dopravců.

Jak se zavádí fulfillment

„Fáze úvodní implementace je komplexní proces, kterému se v Gebrüder Weiss věnuje několikačlenný projektový tým,“ říká Jan Kodada, Gebrüder Weiss. „Ten v součinnosti s klientem nastavuje všechny potřebné systémy jak po stránce IT, tak i po stránce vlastního toku zboží. Přestože je každý případ takového nastavení spolupráce specifický, díky našim zkušeným specialistům a modulárnímu, přizpůsobitelnému řešení není celý proces příliš časově náročný.“

„Ideálně na kliknutí,“ zdůrazňuje Libor Hudeček, Mail Step. „Má-li zákazník svůj e-shop na jedné z mnoha platforem, se kterou jsme propojeni, jako třeba Shoptet, Shopify, Woocommerce a další, je vše velmi snadné. Takový onboarding může trvat třeba dvě hodiny. Samozřejmě podporujeme i customizované řešení, plným nebo zjednodušeným API. Většině budoucích zákazníků ale nabízíme osobní návštěvu našeho fulfillment centra. Považujeme za důležité, aby zákazník viděl, komu správu nad svým zbožím svěří.“

„Většina našich klientů jsou e-shopy, které nezačínají v momentě naskladnění, ale už fungují delší dobu a sklad jim roste přes hlavu,“ vysvětluje Pavel Vyoral, Pošta bez hranic. „Hledají způsoby a téměř jistě narazí i na Fulfillmenton. Následuje analýza, počítání, kalkulace. Dalším krokem je výběr fulfillmentového centra. Klíčový bod. Neexistuje nejlepší fulfillmentové centrum. Je to vždy individuální záležitost pro konkrétní e-shop. Kromě jiného by měl e-shop zvážit cenu, kvalitu a rychlost, implementaci, budoucí rozvoj. V případě, že má specifické zboží, tak zjistit, zdali je na to fulfillmentové centrum připraveno. Jakmile máte vybráno, je z půlky hotovo. Při naskladnění je důležitá kooperace s centrem. Přijede zboží na paletách, v kontejneru, volně v dodávce? To vše je dobré si s centrem vykomunikovat. Ve správě Fulfillmentonu máte k dispozici kompletní informace o skladových zásobách, stavu objednávek, zpětných zásilkách, stejně jako jsou k dispozici nástroje na vyhodnocování a rychlý reporting.“

„Před začátkem každé spolupráce proběhne důkladná analýza technického řešení a současných logistických procesů,“ upozorňuje Patrik Babinec, Skladon. „Na základě této analýzy se vytvoří harmonogram pro onboarding. Tento harmonogram si lze představit jako projektovou časovou osu, kde hraje zásadní roli systémové propojení, které může trvat, v závislosti na konektivitě systémů e-shopu a našeho systému, od několika hodin až po několik týdnů. Z tohoto důvodu máme vlastní integrační platformu, která tento proces maximálně urychluje. Zatímco IT týmy na obou stranách pracují na napojení, naše logistika připravuje, ve spolupráci s e-shopem, směrnice pro naskladnění, uskladnění a balení zboží. Dále identifikuje veškeré činnosti, které mohou v procesu od příjmu po expedici zboží nastat. Každý z těchto procesů má svou odsouhlasenou směrnici, podle které se pak náš provozní tým řídí.“

Modulové řešení pro komplexní logistiku e-shopů

„Řešení pro společnosti, které mají zájem o e-fulfillment, jsou součástí nabídky služeb Gebrüder Weiss již delší dobu,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss. „Svoje portfolio jsme navíc rozšířili na začátku roku 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru a následnými restriktivními opatřeními, která významně urychlila růst zájmu spotřebitelů o e-commerce.“

Fulfillmentové řešení Gebrüder Weiss obsahuje celou řadu modulů, které maloobchodním společnostem poskytují analýzu aktuálního stavu, zřízení e-shopu a jeho průběžnou správu, skladování zboží a péči o něj, doručení po České republice do 24 hodin od objednávky, ale také vyřízení vratek a znovuuvedení zboží do prodejního stavu.

Fulfillment zahrnuje řadu propojených procesů

Specialistou na fulfillment e-shopů je také Mailstep. Poskytuje komplexní servis, od zajištění příjmové dopravy, skladování, expedice objednávek, distribuce v rámci celé Evropy s více než 50 napojenými balíkovými dopravci až po reverzní logistiku, včetně zpracování vratek a vyřízení reklamací.

„O celém procesu má zákazník on-line detailní přehled v moderním uživatelském prostředí a s pokročilými uživatelskými funkcemi,“ říká Libor Hudeček, CEO, Mail Step. „Celá transakční komunikace pak probíhá na pozadí jeho e-shopu přímými pluginy do platforem nebo marketplaces.“

Pro hladký provoz e-shopu se hodí řada souvisejících služeb

Na e-shopy a outsourcing čili fulfillment jejich logistiky se primárně zaměřují také ve firmě Skladon. Služby hodně zahrnují řadu procesů od příjmu zboží od dodavatele nebo z výroby přes jeho efektivní uskladnění až po vychystání, zabalení a doručení zásilky koncovému zákazníkovi. „Díky komplexnosti celého procesu je třeba nabídnout také další služby, jako jsou kontrola kvality, kompletace, inventury, štítkování, speciální balení, personalizace zásilek a obalů, řízení reklamací a vratek, přikládání promo materiálů a další podle přání klienta,“ říká Patrik Babinec, spoluzakladatel a CBO Skladonu.

Technologie je základem pro vícekanálový prodej

Nedílnou součástí služeb fulfillmentových společností je také napojení na širokou paletu dopravců, skladový software a další datové zdroje pro automatický přenos dat, systémové řízení logistických procesů i efektivní reporting. Proto musí dnešní firmy přemýšlet především jako firmy technologické.

A protože e-shopy, které své podnikání začínaly čistě prodejem on-line, často postupně tento kanál doplňují o další způsoby prodeje, jako je distribuce nebo prodej přes maloobchodní prodejny, musí být fulfillmentové centrum připraveno i na tyto prodejní varianty, a to jak po stránce technické, tak i procesní.

Výhody a nevýhody fulfillmentového servisu

Fulfillment může e-shopům přinést především řešení situace, kdy jejich vlastní růst začne zpomalovat nutnost vybudování další infrastruktury, zázemí a související nábor nových pracovníků. Nejde ale pouze o fyzický prostor, k úspěšnému rozvoji prodeje prostřednictvím on-line prostředí je potřeba mít spolehlivě a dokonale zvládnuté logistické operace, přepravu i související administrativu.

Především pro rychle rostoucí e-shopy je fulfillment zajímavou formou spolupráce, jelikož se nemusí každých pár měsíců připravovat na neustálý růst logistické části firmy, ale mohou naskočit na již fungující logistickou infrastrukturu bez nutností počátečních časových a finančních investic.

Nedílnou součástí služeb fulfillmentu je také napojení na širokou paletu dopravců, skladový software a další datové zdroje pro automatický přenos dat, systémové řízení veškerých logistických procesů.

Samozřejmě musí fulfillment dávat e-shopu smysl z ekonomického hlediska, aby fulfillmentové centrum dokázalo zpracovat zásilku efektivněji než obchod sám. Je třeba také brát v úvahu, že e-shop nemusí řešit integraci dopravců, ale má k dispozici všechny dopravní firmy, které poskytovatel fulfillmentu nabízí.

Nedílnou součástí služeb fulfillmentových společností je také napojení na širokou paletu dopravců, skladový software a další datové zdroje pro automatický přenos dat, systémové řízení logistických procesů i efektivní reporting.
Nedílnou součástí služeb fulfillmentových společností je také napojení na širokou paletu dopravců, skladový software a další datové zdroje pro automatický přenos dat, systémové řízení logistických procesů i efektivní reporting.
Foto: Shutterstock

Naopak se fulfillment nemusí vyplácet v případě, že e-shop drží velké skladové zásoby, ale objednávek má málo. V takové situaci obchod platí vlastně za sklad. Zboží se na fulfillmentu musí točit, neustále přicházet a odcházet, potom je fulfillment maximálně efektivní.

Fulfillment a outsourcing

Fulfillment je v zásadě outsourcování logistiky. Tyto dva pojmy k sobě mají poměrně blízko, outsourcing logistiky je možné chápat jako nákup procesů distribuce, doručení, skladové a balicí služby.

Fulfillment potom znamená kompletní řešení těchto služeb včetně samotného e-shopu, jeho objednávkového a skladového systému a napojení na managementové systémy samotného zákazníka. Rozdíl tak spočívá především v komplexitě celé služby. Fulfillmentové centrum je se zákazníkem většinou výrazně hlouběji propojeno – B2C distribuce, propojení na marketplaces a podobně.

Fulfillment je o úzké spolupráci dodavatele řešení a e-shopu. Fulfillmentové centrum pracuje, jako každá logistická divize, s predikcemi objemů a kapacitou, a proto je nezbytná pravidelná komunikace e-shopu s fulfillmentovým partnerem. Není to tedy tak, že by fulfillment plně nahradil logistický tým na straně e-shopu. Spíše jej zbaví operativy, čímž získává více času pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou predikce prodejů, řízení zásob a obrátkovosti, analýza produktového portfolia, efektivita nákupu, kvalita vztahů s dodavateli a další.

Nastupuje umělá inteligence a strojové učení

Zájem o e-fulfillment bude i nadále souviset s rozvojem e-commerce jako takové. A protože stejně jako v logistice je i pro e-commerce typický tlak na transparentnost a spolehlivost, z pohledu logistických společností je důležitým aspektem také efektivita využívaných procesů.

„Právě v této rovině je možné očekávat další rozvoj a poměrně rychlou implementaci systémů, které využívají umělou inteligenci, strojové učení, robotická řešení a s rozvojem 5G sítí i IoT,“ upozorňuje Jan Kodada. „V Gebrüder Weiss například ještě letos poprvé otestujeme nový modul TMS, který využívá umělé inteligence k navržení rozvozových tras.“

Fulfillment logistiky pro e-shopy je poměrně mladý obor, proto v něm existuje velký prostor pro další rozvoj a zlepšování. „Na významu poroste automatizace a robotizace, v Mailstepu ale budou dominovat investice do softwarového vývoje, nyní zejména k vylepšování omnichannel řešení pro zákazníky,“ říká Libor Hudeček. „Zároveň se požadavky trhu opravdu rychle mění a vyvíjejí, a musíme vůči změnám zůstat maximálně flexibilní. Logistická i technologická podstata naší společnosti je tak už v tuto chvíli rovnocenná.“

Individuální řešení a technologie se stanou standardem

Kromě automatizace a robotizace ale existují i další cesty, jimiž lze fulfillment rozvíjet. „Největší prostor pro rozvoj vidíme v individualizaci Fulfillmentonu,“ zmiňuje Pavel Vyoral. „Máme méně klientů, známe je všechny jménem a upravujeme jim systém maximálně na míru. Zároveň se snažíme využít naše know-how z Pošty bez hranic a nabídnout e-shopům nejlepší servis v případě, že chtějí expandovat na zahraniční trhy. Tímto směrem rozvíjíme náš fulfillment.“

Moderní fulfillmentový poskytovatel se bude muset stát komplexním partnerem pro veškeré logistické potřeby, a to nejen pro část operativní, jako je fyzický příjem zboží, skladování, vychystávání, expedice a podobně, ale především po technologické a poradenské stránce.

„Hladce zvládnutá fyzická část fulfillmentu se brzy stane standardem u všech oborových společností. Dopředu půjdou ty, které budou schopny nabídnout lepší technické napojení, reporting, práci s daty a zákaznickou zkušenost. Takto vidím budoucnost fulfillmentu obecně a takto se na ni také již několik let ve Skladonu připravujeme,“ podotýká Patrik Babinec.

Jak na fulfillment v Americe

Mezinárodní poskytovatel informačních a logistických služeb cargo-partner implementoval ve svém iLogistickém centru v americkém Chicagu e-fulfillmentové řešení pro mezinárodního klienta z odvětví výroby nápojů. Pro rychlé zpracování objednávek přizpůsobil svůj nástroj Multi-Order Picking a provedl integraci s internetovým obchodem zákazníka založeným na platformě Shopify.

Především pro rychle rostoucí e-shopy představuje fulfillment zajímavou formu spolupráce. Obchod se nemusí každých pár měsíců připravovat na neustálý růst logistické části firmy.

Z původních 500 a více objednávek denně se předpokládalo rychlé zdvojnásobení objemu. Začalo být ale zřejmé, že takové objemy objednávek budou vyžadovat efektivní řešení pro zpracování objednávek. Cargo-partner se proto rozhodl upgradovat svůj systém hromadného vychystávání objednávek, Multi-Order Picking, tak aby se vychystávání zjednodušilo a zůstávalo oddělené od balení.

Internetový obchod je v rámci fulfillmentu připojen pomocí API, cargo partner tak nyní přijímá objednávky přímo z internetového obchodu zákazníka. API dále zajišťuje, že on-line prodejce má vždy přístup k aktuálním informacím o zbývajících zásobách, přičemž dostupnost zásob je reportována zpět do Shopify až na úroveň jednotlivých položek.

Související