Skupina Emma Capital koupila 70procentní podíl v Mailstepu. Co si od transakce slibujete?

Mailstep je dlouhodobě lídrem trhu ve vydavatelském finishingu (zahrnujícím vše od balení, vkladů, vlepů až po distribuce) tiskových zásilek, a zároveň má silné postavení v e-commerce fulfillmentu, tedy v infrastruktuře pro e-shopy, které velice rychle rostou. Koronavirová pandemie tento trend výrazně urychlila a společně se zakladatelem Honzou Rozlivkou jsme si přibližně před rokem uvědomili, před jakou příležitostí stojíme.

Fulfillment považujeme za silně technologické odvětví. Být v něm úspěšný, to znamená být schopen masivně investovat zejména do vývoje softwaru. Požadavky trhu se také velmi rychle mění, a tyto investice budou tím pádem kontinuální. Na druhé straně pracujeme s logistickou marží, a proto je potřeba vytvořit a naškálovat řešení velkého rozsahu. V průběhu investičního procesu se také potvrdilo, že si Mailstep vydobyl velmi slušnou pozici nejen v Česku, ale i v dalších evropských zemích. Udržet tento náskok ale znamená ještě rychlejší inovace a růst, protože konkurence se i v tomto oboru bude zvyšovat.

S akcionářem Emma Capital tedy věříme v urychlení růstu a investic zejména do softwarového vývoje, v rozvoj sdílení zkušeností se zahraniční expanzí a v propojování vizí a strategií akcionářů v rozvoji e-commerce infrastruktury.

Libor Hudeček

Vystudoval management a logistiku na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice a Technické univerzitě v Drážďanech. Více než 10 let působil v různých rolích v ČR i zahraničí v rámci německého logistického koncernu Fiege, kde mj. realizoval e-commerce projekty pro přední německé e-shopy. Do Mailstepu přišel z Mall Group, kde měl v rámci boardu na starosti last mile servis. V Mailstepu působí jako CEO od jara 2020, se vstupem investorů Emma Capital převzal od listopadu i post předsedy správní rady.

Libor Hudeček

Bude se nějak měnit management společnosti?

Posilování a rozvoj kompetencí nejen v nejvyšším managementu je součástí dynamického růstu Mailstepu. Rok 2021 uzavřeme s růstem obratu přibližně o 70 procent. To je obrovská výzva pro všechny. Jsem šťastný, když dokážeme posouvat současné kolegy, někdy se ale musíme i tak obohacovat o nové zkušenosti z venku. Nejde jen o management, dlouhodobě hledáme talentované a zapálené lidi do všech odvětví − od skladníků po seniorní IT vývojáře.

Pro případné změny v leadership teamu však nehraje roli akcionářská struktura, ale dynamika a potřeby firmy. U vyššího managementu je hlavní výzvou najít odborníky, kteří už mají dostatek zkušeností a zároveň chuť tvrdě pracovat a učit se novým, složitým věcem ve vysokém tempu. Náš byznys je navíc poměrně komplexní a složitý. Toto tempo a míra odpovědnosti samozřejmě nejsou pro každého, ale společně umíme přijímat důležitá rozhodnutí rychle, bez složité administrativy a výsledky těchto rozhodnutí vidíme téměř okamžitě. Fakt, že rozvíjíme inovativní byznysmodel a nejdeme probádanou cestou, je sám o sobě velkou motivací.

Když jste přišli s principem skladovat, balit, prodávat a rozvážet zboží v rámci celé EU „z jedné palety“ ve vašem skladu v Praze v Horních Počernicích, už před rokem jste dodávali, že zřizování dalších logistických center není vyloučené. Počítáte tedy s novými sklady? Odrazí se na nich zkušenosti z počernického centra?

Zahraniční expanzi plánujeme už na příští rok. Primárně půjde o oblasti, ve kterých mocně rostou naši stávající zákazníci, a dále o regiony, v nichž věříme v potenciál lokálního trhu. Konkrétnější bohužel v tuto chvíli být nemohu. Počernické fulfillment centrum bude dlouhodobě fungovat jako procesní a softwarové vývojové centrum, kde budeme novinky nasazovat jako první.

Plánujete sklady ve větší míře budovat nové, nebo kupovat či pronajímat již vybavené a hotové prostory?

Developerské projekty určitě sami neplánujeme, to přenecháme specialistům. Naše role začíná v už postavené budově, kde vytvoříme pracoviště a picking towers laděné na určitou míru automatizace. Situace na trhu průmyslových nemovitostí je samozřejmě v posledních měsících extrémně komplikovaná. Vysoká obsazenost vedla k radikálním vzestupům nájemného, někdy opravdu až do astronomických hodnot. To zvyšuje nároky na naše služby. Abychom dokázali obstát, musíme vždy nabídnout co nejvyšší přidanou hodnotu našim zákazníkům.

S dodavateli skladových systémů máme dlouholeté vztahy, i tak jsme ale letošní investice například do válečkových dopravníků bohužel museli přizpůsobit možnostem a dostupnosti komponentů.

Na propojení menších e-shopů na velká on-line tržiště máte vlastní nástroje Mailship a Mailconnect. Jak vlastně fungují?

Propojení systému bývá noční můrou outsourcingu logistiky, u komplexních řešení pro e-commerce to platí dvojnásob. I proto jsme vytvořili několik typů propojení podle potřeb a možností našich zákazníků. Nejjednodušší bývá plug-in s platformou, na které e-shop běží. Tak to funguje na velkých platformách, jako je Shoptet, Shopify, Prestashop a další.

Pro přímé propojení do ERP systémů zákazníků pak máme připravené plné API s více než 450 end-pointy, ale také jednu výrazně zjednodušenou variantu. K propojení s opravdu velkými systémy, jako jsou Oracle nebo SAP, jsme vyvinuli middleware, tedy customizovatelný nástroj mezi těmito obry a naším order management systémem, kterým je zmiňovaný Mailship. Vyhneme se tak složitým úpravám a investicím na straně zákazníka i naší. Podle požadavků zákazníka se pak upravuje pouze middleware. Náš ultimátní cíl je umět se se zákazníky v IT rovině propojit do 30 minut. Začíná se nám to dařit.

V kterých směrech jsou funkcionality obou nástrojů rozvíjeny?

Zásadně důležité považujeme propojení se na marketplaces. Dostat zboží na frontend marketplace, tedy zobrazit zboží na prodejním webu, často nebývá tak složité, ale nastavit správně třeba předávání disponibility zboží, transakční komunikaci a další úskalí spojená s takzvaným backendem vyžaduje velké investice. Ty realizujeme pro naše zákazníky my.

Jako další příklad rozvoje a podpory omnichannel řešení pak mohu uvést například možnosti vedení virtuálních skladů, které zjednodušeně řečeno dávají e-shopařům možnost rozdělit a rezervovat zboží pro různé prodejní kanály. Například přes Amazon je možné prodávat jen část zboží, jinou část lze nabízet na jiných on-line tržištích.

K čemu je majitelům e-shopů tato možnost dobrá?

Různé marketplaces mají různé podmínky dostupnosti objemů a podobně. V systému virtuálních skladů tak dokáže e-shop řídit třeba to, že zboží bude vždy dostupné nebo naopak že se přes daný distribuční kanál prodá vždy jen daný omezený objem. E-shop tak má nástroj pro řízení marže, která bývá v jednotlivých kanálech jiná.

Využívají klienti Mailstepu možnosti testovat prodejnost svého zboží v různých zemích za minimálních nákladů?

Ano, možnost osahat si expanzi a zboží do dalších zemí bez rizika a fixních nákladů je nevyhnutelná pro progresivní e-shopy. Doporučujeme zkusit právě zmíněné marketplaces a v případě úspěchu to rozšířit na plné řešení. Z pohledu našeho fulfilmentu tady nejsou žádné fixní náklady. Do zahraničí máme také nasmlouvané dobré ceny za dopravu.

Jak oblíbená je mezi menšími e-commerce hráči možnost prodávat na více on-line tržištích nebo zároveň přes svůj vlastní e-shop? Na jaké situace je typicky stavěná?

On-line tržiště umožní menším e-shopům rychlý růst obratu, ale přinese velký tlak na marži. Myslím si, že to může fungovat hlavně pro e-shopy, které mají vlastní produkty nebo značky. Budoucnost ale vidím ve zmiňovaném omnichannel přístupu, tedy ve správném mixu všech prodejních kanálů.

Můžete shrnout, jaká řešení nabízíte pro omnichannelový prodej a jak ho hodláte dále rozvíjet?

Jde o zmiňovanou podporu marketplaces, vlastních prodejních webů a tyto kanály umíme doplnit i o servis v B2B. Tady ale došlo v posledním roce k významným změnám v důsledku uzavírání prodejen a nejistoty s tím spojené. Kamenné prodejny často zmenšily velikost objednávek, ale zvýšily jejich frekvenci. Nebylo zřejmé, kdy budou muset znovu zavřít, a pracovaly s omezeným cash flow. Tento trend už do značné míry zůstal. Zásobování kamenných prodejen se tak čím dál více přibližuje e-commerce procesům.

V čem jsou podle vás hlavní záludnosti omnichannelu?

Ne všechno zboží je vhodné pro všechny distribuční kanály. Ať už jde o marži, nebo třeba o fyzickou podstatu zboží. Toaletní papír asi v e-commerce nikdy neuspěje, ale pro fashion bude omnichannel asi mnohdy nezbytností.

Kolik procent zásilek nyní míří na zahraniční trhy a do kterých zemí nejčastěji?

Aktuálně odesíláme 60 procent všech objednávek do zahraničí. Nejsilnější zemí je Německo a Slovensko, roste ale například i Rumunsko a Španělsko.

Do jaké míry se vám daří nabízet stejné služby jako zákazníkům v Česku také v zahraničí?

Záleží na dané zemi. Například Německo a Slovensko umíme s D+1 doručením (objednám v pondělí, v úterý je doručeno), v říjnu jsme ale například ve spolupráci s klíčovými zákazníky spustili denní přímý linehaul do Španělska, kde díky tomu umíme D+2. Ze všech zemí pak máme nastaveny i vratkové procesy.

Pokud skladujete, balíte, prodáváte a rozvážíte zboží v rámci EU „z jedné palety“ v Horních Počernicích, jak se řeší zádrhely administrativní a daňové?

V rámci unie je to pohoda. Ale například zprocesovat brexit, kde se situace měnila v rámci hodin, byla opravdu výzva. Vždy je důležité pracovat s partnery, kteří se v dané problematice vyznají. Pro naše e-shopy ale děláme all in servis, tedy vyřizujeme například i poškozené nebo ztracené balíky u dopravců.

V létě jste skladovou plochu v Horních Počernicích rozšířili z 27 tisíc na 41 tisíc metrů čtverečních. Jak je daleko projekt rozšíření dopravníků, o němž jste již mluvil?

Jak už jsem zmiňoval, museli jsme své požadavky na dopravníky přizpůsobit reálným možnostem partnerů. Kvůli nedostupnosti čipů hrozilo, že bychom vše včas nedokončili a v sezoně měli v hale staveniště. To jsme nemohli riskovat. V říjnu jsme tedy rozšířili systém jen asi o 400 metrů dopravníků, a dílčí úpravy na balírnách. Pokračovat budeme po sezoně.

Předpokládáme, že ruku v ruce s tím vším jde i upgrade WMS systému. V plánu bylo, aby picker ukončil pickování na místě, kde vloží objednávku do přepravní jednotky na dopravník. Podařilo se vám to?

Pickovací strategie jsme pro letošek trochu vyladili, geotracking pickera jsme nasadili. Novou generaci WMS ale budeme migrovat až v prvních měsících příštího roku. A máme od toho velká očekávání. Vyvíjíme zcela novou konsolidaci, nové pickovací strategie i nový, významně rychlejší systém pro balírny. Osobně se na to opravdu těším, ale budeme velmi obezřetní, protože vše děláme v nonstop provozu a při silném růstu.

V létě jste vybírali druhou automatickou balicí linku, kromě známého Carton Wrapu. Jak to dopadlo?

Tuto investici jsme prozatím upozadili. Soustřeďujeme se na vývoj softwaru, kde aktuálně vidíme mnoho příležitostí. Ke komplexnější automatizaci se ale určitě vrátíme velice brzy, předpokládám, že již v příštím roce. Při vysoké míře automatizace je důležitá také naše schopnost odhadnout budoucí potřeby zákazníků. Ty ještě nejsou ustálené a nechceme se vázat do strojů, které mají určité předem dané parametry a limity.

Mailstep čeká měření sil se společností ShipMonk, která avizuje svůj zájem o vstup na evropský trh. Jak budete e-shopy přesvědčovat, aby využily právě vašich služeb?

Nesoustředíme se na zápas s žádným konkrétním konkurentem. Konkurence bude sílit, ale to nás nutí inovovat. Je pro nás důležité nabízet našim zákazníkům nejlepší možný produkt za férové ceny. Silné PR ShipMonku v Česku je dle mého názoru pro celý fulfillmentový trh pozitivní. Přináší to e-shopařům pochopení, že svěřit fulfillment odborníkům dává smysl, a že pokud se už zboží nevejde do garáže, je to známka úspěchu a dobře řešitelný problém. Koneckonců i Mailstep rozjížděl Honza Rozlivka před 30 lety v garáži.

Mailstep vsadil na servis pro e-shopy. Zůstává ale také věrný svému původnímu zaměření coby poskytovatele balicích služeb pro vydavatelské domy a zásilkové obchody. Jakou má tento segment podle vás perspektivu? Podepsal se na něm nějak covid-19?

Vydavatelské domy jsou pro nás klíčovými zákazníky a jednoznačně věříme v jejich úspěšnou budoucnost při transformaci do digitálního světa. Mnozí vydavatelé, naši zákazníci jsou v tom opravdu skvělí. Ať už se jedná o digitalizaci a na to napojené e-commerce služby, nebo úspěchy v oblasti e-commerce subscription. Předplatné mají vydavatelé ve své DNA a umí to přetavit i do nové ekonomiky. Podařilo se nám už několik propojení vydavatelů s e-shopisty, jsou zde veliké logistické, ale i obchodní synergie a příležitosti. Klasickým tištěným médiím covid-19 pomohl.

Jak jsou dodavatelské řetězce podle vás připraveny na předvánoční nápor internetových objednávek zboží?

Letošní sezona a její výzvy jsou absolutně jiné než ty loňské. To vnímáme už od léta. Vloni byl zavřený retail a objemy ze dne na den vystřelily nad všechna očekávání. Bojovali jsme hlavně o kapacity u balíkových dopravců − a zvládli jsme to. Letos bojujeme o jiné zdroje. Obalové materiály, karton, fólie a vše ostatní je často na násobných cenách, a i tak je jich už od léta zásadní nedostatek.

Přetrvává nedostatek pracovní síly. V posledních týdnech to umocňují početné karantény našich zaměstnanců. V našich provozech pracují většinou ženy, které k vysokému sezonnímu nasazení u nás v práci mají často děti doma v karanténě kvůli zavřeným třídám. To jsou opravdové hrdinky!

Související