DKV Mobility a OrangeGas uzavřely v lednu smlouvu o spolupráci, která umožní zákazníkům DKV Mobility přístup ke 220 plnicím stanicím OrangeGas v Německu, Nizozemsku a Švédsku. Celoevropská akceptační síť DKV Mobility se tak rozrostla na více než 19 500 stanic s alternativními palivy.

„Razantním rozšiřováním naší akceptační sítě pro alternativní paliva v Evropě urychlujeme přechod na mobilitu ohleduplnou ke klimatu. K jedné z hlavních výzev naší společnosti se tak stavíme čelem,“ říká Sven Mehringer, generální ředitel divize Energy & Vehicle Services ve společnosti DKV Mobility.

OrangeGas je původem nizozemská společnost se specializuje na ekologická paliva, jakými jsou stlačený zemní plyn CNG, zkapalněný zemní plyn LNG, syntetická nafta HVO a vodík. Zároveň provozuje síť dobíjecích stanic.

Související

DKC Mobility podporuje přechodu na paliva a pohony šetrné vůči klimatu a do roku 2023 se hodlá stát klimaticky pozitivním podnikem. Své zákazníky podporuje v úsilí o snížení emisí oxidu uhličitého z jejich vozových parků o 30 procent do roku 2030 v porovnání s výchozím rokem 2019.

Související